Návštevný systém v spoločnosti KAMAX

Nachádzate sa tu:
Vzhľadom na zvyšujúcu sa bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v areáli a niektoré predpisy vedenie spoločnosti zvýšilo požiadavku na registráciu návštevníkov. Stretávali sa s vysokou fluktuáciou ľudí a ani v prípade evakuácie nikto vlastne presne nevedel, koľko ľudí sa v areáli skutočne nachádza. Z bezpečnostných a organizačných dôvodov sa rozhodli zaviesť systém registrácie návštevníkov, ktorý by umožnil jednoduchú registráciu a sledovanie pohybu návštevníkov v podniku.

Ako to začalo

Pozrime sa, ako si s riešením evidencie návštevníkov poradila spoločnosť KAMAX, ktorá je dlhoročným dodávateľom produktov pre automobilový priemysel od roku 1935. Celkovo tu pracuje približne 4 000 zamestnancov v 19 krajinách. Obrat návštevníkov a vozidiel je pomerne vysoký. 

Pred zavedením nového systému v spoločnosti neexistoval štandardizovaný postup na zaznamenávanie návštev. Zamestnanci často neboli informovaní o príchode návštevníkov alebo o nich nemali dostatočné informácie. To spôsobovalo zmätok, stratu času a bezpečnostné riziko.

Spoločnosť Kamax sa rozhodla investovať do moderného a efektívneho systému na registráciu návštevníkov Aktion, aby pomohla vyriešiť tieto problémy.

Príklad registrácie návštevy v informačnom kiosku.
Informačný kiosk Aktion

Riešenie

Spoločnosť Kamax nás oslovila, aby sme navrhli a implementovali riešenie registrácie návštevníkov. Boli stanovené tieto ciele:

Registrácia návštev

Registrácia návštevy sa vykonáva priamo zadaním informácií na informačnom kiosku na recepcii alebo prostredníctvom webovej aplikácie Aktion. Návštevníci vyplnia svoje kontaktné údaje, účel návštevy a meno zamestnanca, ktorého chcú navštíviť. Zároveň si prečítajú a odsúhlasia bezpečnostné vyhlásenie o pohybe osôb. Prípadne je možné vygenerovať pozvánku pre navštívenú osobu priamo v systéme Aktion.
 

Oznámenie zamestnancom

Po zaregistrovaní návštevy dostane príslušný zamestnanec e-mailové oznámenie s informáciami o návšteve vrátane mena návštevníka, času príchodu a účelu návštevy. Tým sa zabezpečí transparentnosť a pripravenosť zamestnancov na príchod návštevníkov.
 

Záznamy o návštevách

Všetky informácie o návštevách sú uložené v centrálnej databáze. Zvyčajne obsahuje čas príchodu a odchodu, účel návštevy, meno zamestnanca, ktorý návštevu prijal, a ďalšie dôležité informácie. Tieto záznamy sa uchovávajú na účely budúceho nahliadnutia a kontroly. V prípade, že je potrebná evakuácia, môžete jednoducho vytvoriť zoznam osôb nachádzajúcich sa v príslušnej zóne.
 
Zavedenie moderného systému registrácie návštevníkov Aktion prinieslo spoločnosti Kamax mnoho výhod z hľadiska organizácie, bezpečnosti a efektívnosti. Systém sa osvedčil a stal sa dôležitou súčasťou infraštruktúry spoločnosti.

Spoločnosť Aktion používame už mnoho rokov na kontrolu prístupu zamestnancov do zariadení, evidenciu návštevníkov, monitorovanie priestorov v rámci spoločnosti a dokonca aj na objednávanie stravy. Okrem bezpečnosti nám tiež prináša pohodlie a efektivitu. Oceňujeme modularitu celej aplikácie a možnosť postupného rozširovania podľa aktuálnych potrieb firmy.

O spoločnosti KAMAX s.r.o.

Pohľad na výrobnú halu spoločnosti Kamax s.r.o.

Spoločnosť KAMAX je jedným z lídrov na svetovom trhu vysokopevnostných spojovacích materiálov pre automobilový priemysel. Spoločnosť je priamym dodávateľom alebo subdodávateľom takmer všetkých automobilových spoločností a prechádza aj mimo tohto odvetvia.

Viac informácií: kamax.cz

Online evidencia času a dochádzky Aktion pre malé firmy, staveniská, rozvozové autobusy a iné spoločnosti, ktoré chcú len evidovať príchody a odchody.

Prezentácia a návrh systému zdarma