Zavedenie dochádzky v spoločnosti IQLANDIA, o.p.s.

Nachádzate sa tu:
V minulosti sa IQLANDIA potýkala s ťažko použiteľným a ťažko nastaviteľným systémom kontroly prístupu. Každá zmena prinášala nadmernú administratívu a často nedosahovala presne tie výsledky, ktoré si predstavovali. Táto situácia ich viedla k hľadaniu efektívnejšieho riešenia, ktoré by im umožnilo jednoducho sledovať dochádzku zamestnancov. A ako to dopadlo? Čítajte ďalej.

Oceňujem zadávanie dochádzky cez mobilnú aplikáciu Aktion, aj keď sa niektorým podriadeným nepáči GPS poloha záznamu. Ale na účely evidencie a kontroly dochádzky je to šikovná vec!

Súčasná situácia

Už na prvom stretnutí sme si boli vedomí špecifických požiadaviek, ktoré IQLANDIA mala. Ich prevádzka si vyžaduje riadenie rôznych pracovných hodín a činností.

Preto sme zaviedli našu dochádzku a prístupový systém Aktion, ktorý sa integroval s ich existujúcim systémom ERP Vario.

Prepojenie týchto dvoch systémov znamenalo, že zmeny v jednom z nich sa automaticky premietnu a na druhej strane minimalizovať administratívne zaťaženie.

Referencia IQLANDIA, o.p.s.- Aktion

Implementácia

Na identifikáciu zamestnancov sme nainštalovali čierny dochádzkový skener eSeries. Jeho dotykový displej a inteligentné funkcie zjednodušili proces zaznamenávania dochádzky a práca s ním bola rýchla a obľúbená.

Tento biometrický snímač sa používa aj na ovládanie dverí a kontrolu prístupu, čím prispieva k celkovému pocitu bezpečnosti a bezproblémovej prevádzke.

Jedným z nečakaných bonusov pre spoločnosť IQLANDIA bolo používanie mobilnej aplikácie Aktion. Táto aplikácia umožňuje zamestnancom sledovať svoju dochádzku a vykonávať jednoduché úlohy odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

To im nielen uľahčilo každodennú rutinu, ale zároveň prinieslo moderný a flexibilný prvok do fungovania spoločnosti.

fb_pracovný spôsob

O spoločnosti IQLANDIA, o.p.s.

Poslaním IQLANDIE je popularizovať vedu a techniku s využitím princípov neformálneho vzdelávania a výskumného prístupu, sprístupniť vedu a výskum školám a širokej verejnosti.

Cieľom spoločnosti je pozitívne ovplyvniť postoj k vede a technike, zvýšiť záujem o ich štúdium a podporiť myšlienku udržateľnej spoločnosti.

Webová stránka spoločnosti: www.iqlandia.cz

Foto: (c) Jiří Částka, www.MediaFoto.cz

Máte záujem o podobné riešenie?

Radi vám Aktion ukážeme a všetko vysvetlíme.

Online evidencia času a dochádzky Aktion pre malé firmy, staveniská, rozvozové autobusy a iné spoločnosti, ktoré chcú len evidovať príchody a odchody.

Prezentácia a návrh systému zdarma