Automatizácia vstupov pomocou rozpoznávania ŠPZ

Kamerový systém pripojený k systému Aktion a inteligentná analýza videa ATEAS môžu automatizovať a zabezpečiť vstupy do vašich priestorov. Vďaka technológii ANPR dokážu kamery spoľahlivo čítať poznávacie značky vozidiel a neprepustia vozidlo, ktorého poznávacia značka nie je v systéme Aktion. Tým sa výrazne automatizujú a urýchľujú prejazdy vozidiel do areálu.

Nachádzate sa tu:

AKTION NAPOJENÝ NA KAMEROVÝ SYSTÉM

Automatické rozpoznávanie ŠPZ vďaka AI

Aktion prepojený s kamerovým systémom a videoanalytickým softvérom ATEAS Security automaticky rozpozná schválené vozidlá podľa ich evidenčných čísel. Potom sám zdvihne závoru, otvorí bránu alebo garáž a vpustí vozidlo do areálu.

V aplikácii Aktion môžete nastaviť niekoľko scenárov automatizácia po rozpoznávaní poznávacích značiek:

🔴 Neschválené evidenčné čísla a žiadny zápis

🟢 Schválené evidenčné číslo a povolenie na vjazd

🟠 Schválená poznávacia značka + potvrdenie karty RFID na čítačke

Systém kontroly vstupu Aktion, prepojený s kamerovým systémom ATEAS a systémom rozpoznávania evidenčných čísel (ANPR), dokáže prečítať evidenčné čísla vozidiel a automaticky otvoriť bránu.
Aktion rozpoznáva poznávacie značky vozidiel vďaka systému ANPR spoločnosti Ateas

ČÍTANIE ŠPZ AJ ZÁZNAM OBRAZU

Aktion číta ŠPZ
a zobrazí záznam z kamery

Vďaka systému Aktion môžete kontrolovať reálny pohyb vozidiel. Na to slúži možnosť rýchle vyhľadávanie obrazovej sekvencie prechádzajúceho vozidla v kamerovom zázname viac dní spätne. Aktion vám tak poskytne veľmi cenný nástroj na správu vjazdov do areálu či firemného parkoviska. Získate presný prehľad o tom, kto sa tu pohybuje, prípadne ako dlho, a aká je miera obsadenosti.

Aktion vám poskytuje veľmi cenný nástroj na správu vstupov do vašich priestorov alebo na firemné parkovisko. Získate presný prehľad o tom, kto tu bol, ako dlho a aká je miera obsadenosti.

SYSTÉM SPRÁVY VIDEA AI PRE ŠPZ 

Analýza ŠPZ z kamery
z Vášho telefónu

Analyzovať ŠPZ je možné priamo na displeji zariadenia s Apple iOS alebo ANDROID pomocou záznamov snímaných priamo kamerou zariadenia. Funkcia využíva ATEAS neurónové siete AI pre okamžité výsledky v reálnom čase. 

ATEAS pomocou AI určuje štátnu príslušnosť RZ.

Aktion RZ a rozpoznávanie tváre na displeji mobilných zariadení Apple

Príklad riešenia vstupu do vozidla Aktion

v spojení so systémom rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel ATEAS.

Online evidencia času a dochádzky Aktion pre malé firmy, staveniská, rozvozové autobusy a iné spoločnosti, ktoré chcú len evidovať príchody a odchody.

Prezentácia a návrh systému zdarma

Dôverujú nám v ČR i zahraničí

Systém rozpoznávania evidenčných čísel Aktion nájdete vo veľkých podnikoch aj malých firmách v celej Českej republike a na Slovensku.

Váhate? Prečítajte si referencie

Pozrite sa, čo ďalšieho s Aktionom zvládnete

Aktion je český dochádzkový a prístupový systém, ktorý vám uvoľní ruky.