Aktion majte firmu pod palcom

Dochádzkový a prístupový systém prispôsobený slovenskej legislatíve. Ponúka riešenie na mieru pre veľké podniky aj online verziu pre malé firmy

 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Možnosť prepojiť s inými systémami
 • Modul Riadenia zákaziek: evidencia času stráveného na projektoch
 • Modul Zápožičky: elektronická evidencia zapožičaných predmetov
 • Modul Stravovania: objednanie/ výdaj cez mobil
 • Jednotlivé moduly je možné používať aj samostatne

Chcem konzultáciu zadarmo

Inteligentný dochádzkový systém

Prispôsobený pre slovenskú legislatívu. Online verzia pre malé prevádzky. Jednoduché a intuitívne ovládanie.

 • Automatický export dochádzky do mzdových sw
 • Sledovanie prítomnosti v budove či v teréne
 • Identifikácia odtlačkom prsta, (platobnou/mestskou) kartou, čipom
 • Je možné využiť  mobil, tablet či prístupový terminál
 • Možnosť prepojiť s ostatnými firemnými systémami
 • Viaczmenná nepretržitá prevádzka
 • Výpočet príplatkov a nárokov na stravné lístky

Viac informácií

Dochádzka

Moderné riadenie prístupov

Od komplexného bezpečnostného riadenia dverí a pohybu osôb v budovách po bezkľúčové ovládanie dverí u Vás doma.

 • Aktuálny stav prítomných osôb v budove
 • Možnosť obmedziť prístup na určitý čas/dni
 • Vzdialené ovládanie dverí/brán mobilnou aplikáciou
 • Identifikácia odtlačkom prsta,  NFC kartou/čipom
 • Blokácia/otvorenie dverí pri poplachu (EZS, EPS)
 • Evidencia návštev, rozpoznanie EČV (Evidenčného čísla vozidla)
 • Riešenie pre štandardné i posuvné dvere, turnikety, závory

Viac informácií

Riadenie prístupov

Jednoduché objednávanie a výdaj stravy

Automatizované objednávanie a výdaj obedov či večerí v podnikových stravovacích prevádzkach. Bezhotovostné platby zamestnaneckou kartou.

 • Moderný spôsob objednávania stravy z jedálničkov cez web či mobil
 • Náhrada stravných lístkov i platieb hotovosťou
 • Podpora dovozu stravy od externých dodávateľov
 • Prepojenie s dochádzkou pre výpočet nárokov na príspevky
 • Burza jedál vrátane možnosti prevzatia od kolegov
 • Zníženie nákladov za administráciu prevádzky

Viac informácií

Stravovanie

Elektronická evidencia zápožičiek predmetov

Bezkontaktný identifikátor predmetu (prívesok, nálepka) či vypožičiavateľ (karta/čip) urýchli proces zapožičania a vrátenia.

 • Bezkontaktné či manuálne zadávanie osôb a predmetov
 • Nastavenie doby zápožičky a e-mailové upozornenie na ukončenie
 • Možné nadefinovať zoznamy/skupiny predmetov
 • Náradie, kľúče, výrobné zariadenia, pracovné pomôcky, autá, telefóny, osobný majetok
 • Pre sklady, servisy, výrobné procesy, facility managment ai.

Viac informácií

Zápožičky predmetov

Sledujte čas strávený na zákazkách

NOVINKA pre rok 2019. Možnosť definovať zákazky a plánovať ich dĺžku. Dobu strávenú na zákazkách je možné evidovať jednoducho pomocou mobilnej aplikácie.

 • Evidencia zákaziek, servisov, projektov a ďalších činností
 • Vhodné pre pracovníkov profesií technológie budov, aj pre upratovacie firmy
 • Každá zákazka môže obsahovať viac položiek
 • Evidovať prácu môžu osoby alebo ich nadriadení
 • Prehľadné zobrazenie priebežného stavu zákaziek
 • Podpora pre export dát do rôznych formátov

Viac informácií

Riadenie zákaziek

Školenie a personalistika

Modul je súčasťou Dochádzkového systému na zákazku

 • Evidencia dát zamestnancov, brigádnikov, dodávateľov
 • Plánovanie potrebného počtu pracovníkov na daný čas
 • Plán vzdelávania pracovníkov
 • Evidencia a plánovanie legislatívne povinných školení
 • Evidencia zdravotných prehliadok či pracovných pomôcok
 • Zrýchlenie procesov: elektronický podpis dokumentov pomocou
  podpisovej podložky (nie je potrebné tlačiť a skenovať)

Viac informácií

Personalistika

Dochádzkový a prístupový systém Aktion

Aktion patrí na českom a slovenskom trhu k najvyhľadávanejším riešeniam v oblasti evidencie firemnej dochádzky a kontroly prístupu osôb.

Je vyvíjaný a vyrábaný v Českej republike spoločnosťou EFG, ktorá takmer 30 rokov pôsobí v oblasti slaboprúdových systémov a zabezpečení objektov.

Hlavnou  výhodou Aktionu je predovšetkým modulárna koncepcia hardvéru a softvéru. To umožňuje napojiť ho na existujúce firemné systémy a zostaviť riešenia na mieru zodpovedajúce potrebám zákazníkov v rôznych odvetviach. Aktion je určený ako malým firmám, tak veľkým podnikom a inštitúciám.

VYBERIETE SI SNÍMAČ, MOBIL ČI TABLET?

Disponujeme vlastným vývojovým centrom pre hardware i software. Môžete využiť kvalitné smart snímače a terminály, tablet aj  akýkoľvek smart telefón.

Inteligentné dochádzkové snímače

Vhodné do komplexných prevádzok

Prístupové snímače

Na čip/kartu (NFC technológia) či odtlačok prsta

Mobil

Pre prácu v teréne a diaľkové ovládanie dverí/brán

Tablet

Môže nahradiť dochádzkový terminál

Zoznámte sa: dochádzkový terminál na tablete

Posunout

Aktuálne

Nová verzia Aktion NEXT 3.9
Nová verzia Aktion NEXT 3.9

Aktualizácia Aktion.NEXT v3.9 prináša niekoľko dôležitých optimalizácií a úplných noviniek. Veľmi dôležitou optimalizáciou, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, je zníženie vzrastajúcej veľkosti DB v čase pri ukladaní dochádzkových dát a celkové zrýchlenie prepočtov. Medzi užívateľskými novinkami nájdete možnosť „objednávať“ návštevy dopredu na určitý deň cez webové rozhranie či zahajovať / ukončovať návštevu prejdením vozidla cez vrátnicu. Ďalej je pridaná podpora nového HW typu eXtender pre ovládanie výťahov, zapínanie EZS či otváranie skriniek. V prístupovom systéme môžete po novom vyhľadávať udalosti podľa času. V dochádzke je možné teraz nastavovať práva užívateľov aj na konkrétne pracovné jednotky, čo umožní vedúcim kontrolu dochádzky osôb z pracovných jednotiek, v ktorých nie sú vedení ako vedúci. V osobnom výkaze pribudol praktický informačný stĺpec „Denné akcie“ - pre slovný popis vzniknutých celodenných / poldenných akcií v pracovnom dni, ďalej možnosť nastavenia nezapočítania sviatku v prípade výskytu inej celodennej akcie (OČR, Platené voľno, Prekážky apod.) a rad ďalších drobných vylepšení.

Nová verzia Aktion NEXT 3.8
Nová verzia Aktion NEXT 3.8

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme pre vás rozšírili prehľad dát dochádzky. Teraz napr. s možnosťou uvádzať miesta či dôvody pobytu pri neprítomnosti na pracovisku. A niekoľko ďalších zaujímavých noviniek. Zaujíma Vás zoznam všetkých vykonaných ručných zmien v dochádzke za mesiac? Potrebujete mať prehľad o dôvodoch a miestach služobných ciest? Je potrebné, aby zamestnanci uvádzali presnejšie informácie o svojom pobyte?

Nová verzia Aktion NEXT 3.6
Nová verzia Aktion NEXT 3.6

Hlavné novinky verzie 3.6 sa týkajú modulu Návštevy, agendy Tlačové zostavy a Činnosti. V evidencii návštev pribudla možnosť schválenia a potvrdenia, bez ktorých osoba nebude mať povolený prístup (schváliť návštevu je možné ako vo Windows klientovi, tak vo webovej aplikácii) – agenda Moje návštevy. Pri tlačových zostavách potom môžete zvoliť, v akom jazyku a či sa bude tlačiť, prípadne len ukladať. Zadanie činnosti pri osobách a vozidlách je teraz k dispozícii priamo v zozname cez rýchlu akciu alebo súvisiace akcie v ovládacom paneli aplikácie.

Nová verzia Aktion NEXT 3.5
Nová verzia Aktion NEXT 3.5

Nová verzia obsahuje viac ako 70 vylepšení a noviniek. V dochádzkovej evidencii je k dispozícii nový modul plánovania pohotovostných zmien. Pre vyššiu bezpečnosť je možné využívať tzv. „Secure ID“ mód, ktorý využíva šifrovaný zápis čísla do pamäte karty. V module evidencie zákaziek pribudla praktická funkcia vytvárania a tlače QR kódov, pre možnosť rýchlej identifikácie fotoaparátom. V stravovaní je k dispozícii nová väzba, ktorá umožňuje v dochádzkovom výkaze sledovať počty odobraných jedál a aktuálny stav konta.

Nová verzia Aktion NEXT 3.4
Nová verzia Aktion NEXT 3.4

Nová verzia obsahuje Dashboard, kde nájdete dôležité informácie zo systému Aktion na jednom mieste. Pre webovú aplikáciu pribudla možnosť nastavenia tzv. kompaktného režimu, vďaka ktorému je možné na jednej obrazovke zobraziť omnoho viac dát ako doteraz. Ďalej bola v tejto verzii aplikácia doplnená o obrazovku Moje objednávky, na ktorej nájdete celý týždeň objednávok stravy. A nakoniec, pre dochádzku bol pridaný ďalší stupeň k potvrdeniu a uzávierke dochádzkových dát – Kontrola dochádzky. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie neponúkne program sám, môžete si ho stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion CLOUD
Nová verzia Aktion CLOUD

Aby sme Vám spríjemnili prácu so systémom, aktualizovali sme SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky. Aktualizácia obsahuje niekoľko nových možností pre nastavenie systému.

Nová verzia Aktion NEXT 3.3
Nová verzia Aktion NEXT 3.3

Nová verzia obsahuje zadávanie jedálničkov vo webovej aplikácii. Toto vylepšenie využijú predovšetkým užívatelia, ktorí do SW zadávajú jedálničky z tlačenej podoby, prípadne externé firmy, ktoré dodávajú stravu a môžu teda zadávať menu jedál vzdialene. Ďalej v tejto verzii aplikácie bol vylepšený modul Evidencie zákaziek – vedúci teraz môže z mApp odvádzať a rušiť plnenie práce na zákazkách hromadne pre všetkých zamestnancov naraz. Od verzie 3.3 je taktiež podporované použitie zariadenia eXpander v2 pre ovládanie dvoch dverí. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie neponúkne program sám, môžete si ho stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion NEXT 3.2
Nová verzia Aktion NEXT 3.2

Nová verzia obsahuje modul Zákazky, ktorý Vám umožní evidenciu a sledovanie času, ktorý zamestnanci, externisti či brigádnici strávia na jednotlivých zákazkách alebo projektoch. Ďalej v tejto verzii aplikácie môžete využiť detailnejšie možnosti nastavenia užívateľských práv ako napr. právo na zobrazenie/editáciu/zmazanie konkrétnych adresových bodov alebo užívateľov. Na prihlasovaciu obrazovku webovej aplikácie a kiosku taktiež pribudla voľba jazyka. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie ponúkne program sám, môžete si ju stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion CLOUD
Nová verzia Aktion CLOUD

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že bol aktualizovaný SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky.

Nová verzia Aktion NEXT 3.1
Nová verzia Aktion NEXT 3.1

Nová verzia obsahuje podporu GDPR procesov, možnosť objednávania stravy pomocou mobilnej aplikácie a tiež nové možnosti nastavenia pracovných/zahraničných ciest. Okrem toho oceníte aj nový dizajn, nové webAPI rozhranie a celkové vylepšenie webového klienta. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie ponúkne program sám, môžete si ju stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion NEXT 3.0
Nová verzia Aktion NEXT 3.0

Na serveri technickej podpory eCare bola oficiálne uvoľnená nová verzia SW Aktion NEXT 3.0, ktorá obsahuje nový modul Stravovanie, modul Zápožičky/Predmety a podporuje pripojenie Wiegand snímačov k zariadeniu eXpander.

Konzultačné dni Aktion
Konzultačné dni Aktion

Neviete si rady s výberom dochádzkového a prístupového systému? Využite naše konzultačné dni Aktion! Sme tu pre Vás!

Nová verzia Aktion CLOUD
Nová verzia Aktion CLOUD

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že bol aktualizovaný SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky.

Nová verzia Aktion.NEXT 2.3
Nová verzia Aktion.NEXT 2.3

Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.3, ktorá obsahuje novú agendu Výnimka módu otvárania, opravy a vylepšenia modulu Workflow, rozšírenie funkcie Hromadná zmena o čiastočnom pridaní/odobratí prístupu a blokácia uzávierky.

Konferencia prístupových a dochádzkových systémov Aktion
Konferencia prístupových a dochádzkových systémov Aktion

Spoločnosť EFG Slovakia s.r.o., výrobca identifikačného systému Aktion, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu, ktorá bude zameraná na nové produkty a trendy pre ďalšie obdobie. Konferencia je určená pre spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť svoj sortiment o predaj našich produktov.

Noví zákazníci

Nezáväzný dopyt

Neviete aké technické riešenie je najlepšie pre vašu firmu? Zaujímajú Vás detaily alebo cenová kalkulácia Vášho riešenia?

Kontaktujte nás.Vybrať súbor (súbor nevybraný)

Máte otázky o našom produkte?


 • Využite náš online chat
 • Volajte na +421 233 889 040
Zjistit cenu
Slovnaft
Zentiva
Alza.cz
Skoda Auto
Mall.cz
Geco
Tescoma
Lego
Barum Continental
Ferrero Rocher