Prístupový systém Aktion

Získajte dokonalý prehľad o pohybe osôb v budovách, priestoroch
továrne, školy alebo bytových domoch. Prístupový systém Aktion pripojený ku kamerám rozpoznáva poznávacie značky a otvára brány a závory.

Nachádzate sa tu:

Strážte si všetky vchody a východy

Prístupový systém Aktion môžete mať v jednoduchej verzii v malej firme pre riadenie vstupných dverí. Rovnako dobre poslúži aj v zákazkovom prevedení pre veľké podniky s jednotným riadením vstupov do kancelárií, zasadacích miestností, technických miestností kritické infraštruktúry, vjazdov a parkovísk.
Aktion vieme prepojiť s chytrým kamerovým systémom ATEAS s prvkami umelej inteligencie.

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM AKTION

Kontrola dverí, brán, závor i zabezpečenie firmy

Aktion zabezpečí celú firmu a dá pozor na ľudí vo vnútri. Púšťa ľudí do budov, kancelárií a pracovných úsekov podľa úrovne ich prístupových oprávnení. V prípade incidentu môžete osobe zablokovať prístup danej osoby.

Prístupový systém Aktion pre podniky a veľké spoločnosti dokáže ovládať aj výťahy
Prístupový systém Aktion prepojený s kamerovým systémom ATEAS dokáže prečítať evidenčné čísla vozidiel a automaticky otvoriť bránu

KAMEROVÝ SYSTÉM ATEAS

Automaticky prečíta evidenčné číslo vozidla a pustí ho do firmy

Kamery pripojené k systému kontroly prístupu automaticky rozpoznávajú schválené vozidlá podľa ich evidenčného čísla. Aktion je inteligentný a sám zdvihne závoru...otvorí bránu alebo garáž. V priebehu niekoľkých minút môžete vystopovať vozidlo podľa evidenčného čísla na zázname z kamery.

MONITORING UDALOSTÍ

Monitoruje zóny
a upozorní vás na udalosti

Prístupový systém môže zaznamenávať vopred definované udalosti (incidenty). Ak napríklad niekto nezatvorí dvere do serverovne, spustí sa alarm a správcovi sa zobrazí video s incidentom v zóne.

Systém kontroly prístupu Aktion môže monitorovať zóny a spustiť alarm, ak sa zistí definovaná udalosť.
Záznamy o školeniach v prístupovom systéme Aktion

EVIDENCIA O ŠKOLENIACH BOZP

Dohliada na preškolení ľudí vo firme

Potrebujete evidovať povinné školenie BOZP zamestnancov? Musia ľudia, ktorí vstupujú do areálu firmy prejsť školením? Aktion vám zjednoduší prácu zjednoduší prácu..

V systéme založíte role, priradite školenie a termíny pravidelných opakovaní.

Aktion dotyčnému včas pošle e-mail s upozornením na končiacu platnosť školenia a v prípade nepreškolenia mu zablokuje prístup. odošle e-mail s upozornením na uplynutie platnosti školenia a v prípade, že školenie nebude dokončené, prístup bude zablokovaný.

OBMEDZENIE PRÍSTUPU PODĽA PRAVIDIEL

Prístupový systém Aktion nemôže nikto oklamať

Zaistite bezpečnosť svojej spoločnosti nastavením rôznych pravidiel pre prístupové karty alebo odtlačky prstov.

PRÍKLAD: Nastavíte, aby externý dodávateľ mohol prejsť bránou a mal voľný prístup do skladu, ale do hlavnej budovy už nemôže vstúpiť a do areálu môže vstúpiť len v pracovných dňoch.

Prístupové terminály Aktion eReader a eSmartReader dokážu otvárať dvere, turnikety a závory
Systém kontroly vstupu Aktion zaznamenáva osoby prítomné v budove a v prípade poplachu dokáže rýchlo zobraziť osoby, ktoré ešte neopustili budovu.

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM A EPS

Okamžite zobrazí počet prítomných osôb pri evakuácii

Keď sa vo firme spustí požiarny poplach, správca môže na svojom mobilnom telefóne skontrolovať, koľko ľudí je aktuálne na zoradisku a kto ešte zostal v budove.

ŠIKOVNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY

Kontroluje záškoláctvo a stráži bezpečnosť detí v škole

Prístupový systém v školách stráži, či deti prišli do školy. Zapisuje prítomnosť do triednej knihy. Zabraňuje vstupu nepovolaných osôb do školy. Keď dieťa nepríde do školy, Aktion pošle e-mail rodičom.

Prístupový systém Aktion skontroluje, či dieťa prišlo do školy, a ak nie, pošle informáciu na mobilný telefón rodiča.
Prístupový systém Aktion pre bytové domy dokáže otvoriť dvere bez kľúča

AKTION HOME PRE BYTOVÉ DOMY

Obyčajné vchodové dvere sa zmenia na inteligentný systém kontroly prístupu

Aktion HOME je šikovný zámok pre akékoľvek vstupné dvere. Ale zvládne toho oveľa viac, než len odomykať dvere. Pomocou snímača alebo mobilnej aplikácie dokáže diaľkovo ovládať garáž, svetlá či kúrenie v budove.

Online evidencia času a dochádzky Aktion pre malé firmy, staveniská, rozvozové autobusy a iné spoločnosti, ktoré chcú len evidovať príchody a odchody.

Prezentácia a návrh systému zdarma

Hardware pre prístupové systémy

Konzultujte s nami ideálny počet jednotlivých prístupových terminálov v kombinácii s potrebným vybavením.

Dôverujú nám v ČR i zahraničí

Elektronické systémy kontroly prístupu Aktion nájdete vo veľkých podnikoch, malých rodinných firmách a bytových domoch v celej Európe. veľké podnikymalé rodinných firmách a bytových domov v celej Európe.

Ako hodnotíte prístupový systém ?

Pozrite sa, čo ďalšieho s Aktionom zvládnete

Aktion je český dochádzkový a prístupový systém, ktorý vám uvoľní ruky.