Sledujte čas na zákazkách

Možnosť plánovať a evidovať odpracovaný čas na zákazkách, projektoch či grantoch. Všetko jednoducho pomocou mobilnej aplikácie.

  • Evidencia zákaziek, servisov, projektov a ďalších činností
  • Kontrola nákladov a tvorba podkladov pre vyúčtovanie
  • Vhodné pre odvetvia výroby a služieb
  • Každá zákazka môže obsahovať viac položiek
  • Evidovať prácu môžu osoby alebo ich nadriadení
  • Prehľadné zobrazenie priebežného stavu plnenia
  • Exporty dát do rôznych formátov

Výkaz práce pre Vaše ZÁKAZKY

Modul Aktion ZÁKAZKY zabezpečuje evidenciu času, ktorý zamestnanci, externisti či brigádnici strávia na jednotlivých zákazkach/projektoch a ich častiach.

Projekty je možné naplánovať s časovo obmedzenou platnosťou a po dobu platnosti môžu osoby evidovať svoju činnosť. Pokiaľ ide na jednu zákazku viac osôb naraz, môže čas začiatku a konca práce zadať ich vedúci hromadne.

Každá zákazka môže obsahovať rôzne aktivity alebo miesta plnenia, na ktoré je možné evidovať strávenú dobu. Pre priebežný prehľad je k dispozícii  prehľad plnenia, ktorý je možné použiť ako podklad pre vyúčtovanie, fakturáciu, výplaty v ďalších systémoch.

Vlastnosti systému

Prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov v teréne

Prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov v teréne

Jednoduchá obsluha z mobilnej aplikácie

Jednoduchá obsluha z mobilnej aplikácie

Geolokácia pri prihlásení pracovníka

Geolokácia pri prihlásení pracovníka

Možnosť tvorby prehľadových zostáv

Možnosť tvorby prehľadových zostáv

Export dát do informačných systémov

Export dát do informačných systémov

Nezáväzný dopyt

Napíšte si o cenovú ponuku na mieru.Vybrať súbor (súbor nevybraný)

Máte otázky o našom produkte?


  • Využite náš online chat
  • Volajte na +421 233 889 040