Nová verzia Aktion NEXT 3.9

23. 06. 2020
Aktualizácia Aktion.NEXT v3.9 prináša niekoľko dôležitých optimalizácií a úplných noviniek. Veľmi dôležitou optimalizáciou, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, je zníženie vzrastajúcej veľkosti DB v čase pri ukladaní dochádzkových dát a celkové zrýchlenie prepočtov. Medzi užívateľskými novinkami nájdete možnosť „objednávať“ návštevy dopredu na určitý deň cez webové rozhranie či zahajovať / ukončovať návštevu prejdením vozidla cez vrátnicu. Ďalej je pridaná podpora nového HW typu eXtender pre ovládanie výťahov, zapínanie EZS či otváranie skriniek. V prístupovom systéme môžete po novom vyhľadávať udalosti podľa času. V dochádzke je možné teraz nastavovať práva užívateľov aj na konkrétne pracovné jednotky, čo umožní vedúcim kontrolu dochádzky osôb z pracovných jednotiek, v ktorých nie sú vedení ako vedúci. V osobnom výkaze pribudol praktický informačný stĺpec „Denné akcie“ - pre slovný popis vzniknutých celodenných / poldenných akcií v pracovnom dni, ďalej možnosť nastavenia nezapočítania sviatku v prípade výskytu inej celodennej akcie (OČR, Platené voľno, Prekážky apod.) a rad ďalších drobných vylepšení.

NOVÉ FUNKCIE

Optimalizácia dochádzky

Zmena princípu ukladania dochádzkových dát, zrýchlenie ručného vkladania prechodov, prepočtov a uzávierok

Práva na pracovné jednotky

Užívateľom je možné teraz nastaviť práva na konkrétne pracovné jednotky, bez toho aby boli v týchto jednotkách vedúcimi

Návštevy

Plánovanie návštevy cez webové rozhranie, zahájenie a ukončenie návštevy prejdením vozidla (rozpoznanie ŠPZ – Ateas)

Stĺpec Dennej akcie

Praktický informačný stĺpec pre slovný popis vzniknutých celodenných / poldenných akcií

Podpora zariadenia typu eXtender

Reléový modul (8 relé a 8 vstupov) pre ovládanie výťahov, EZS či otváranie skriniek

a množstvo ďalších noviniek, vylepšení a opráv

Filtrovanie udalostí podľa času, rozšírenie API rozhrania, podmienené prechody, nastavenie zápočtu sviatku pri iných akciách, nové komponenty, "waiting" formulár pri ukladaní, ...

VÍCE INFO:

pdf Popis noviniek v Aktion.NEXT 3.9 (CZ verzia)

Prehľad noviniek a opráv v Aktion.NEXT 3.9 – web changelog (CZ verzia)