Zastúpenie pre SR

Spoločnosť EFG Slovakia pôsobí na trhu slaboprúdových systémov a zabezpečení takmer 30 rokov. Softvér a hardvér z oblasti identifikačných systémov dodáva na trh pod obchodnou značkou Aktion. EFG Slovakia každoročne investuje niekoľko miliónov korún do vývojových aktivít a okrem istoty kontinuity tak zákazníkom poskytuje garanciu špičkovej technológie.

Sídlo spoločnosti

EFG Slovakia, s r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

IČ: 362 244 64
IČ DPH: SK2020172682
Zapísaná: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 22764/B

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu (EUR) 1259183453/0200
IBAN: SK04 0200 0000 0012 5918 3453

Kontakty

Telefón: +421 233 889 040
E-mail: info@aktion.sk
Web: www.efgslovakia.sk

Podpora a servis: +421 233 889 043
E-care Zákaznícky portál podpory

Všeobecné obchodné podmienky