Elektronická evidencia zápožičky predmetov

Bezkontaktný identifikátor predmetu (prívesok, nálepka) či vypožičiavateľa (karta/čip) urýchli proces zapožičania a vrátenia.

  • Bezkontaktné či manuálne zadávanie osôb a predmetov
  • Nastavenie doby zapožičky a e-mailové upozornenie na ukončenie
  • Je možné nadefinovať zoznamy/skupiny predmetov
  • Náradie, kľúče, výrobné zariadenia, pracovné pomôcky, autá, telefóny, osobný majetok
  • Pre sklady, servisy, výrobné procesy, facility managment ai.

Elektronická evidencia zápožičky predmetov

Modul Aktion Zápožičky umožňuje elektronické vydávanie a prehľadnú evidenciu zapožičaných predmetov, ako sú kľúče, pracovné pomôcky, výrobné zariadenia, ale aj telefóny či iné položky.

Bezkontaktný identifikátor predmetu (prívesok, nálepka) či vypožičiavateľa (karta/čip) urýchli proces zapožičania a vrátenia. Modul Zápožičky nájde uplatnenie vo výrobných procesoch, skladoch, servisoch alebo facility managmentu.

Vlastnosti a použití

Elektronická evidencia zapožičania predmetov

Elektronická evidencia zapožičania predmetov

E-mailové upozornenie na koniec zápožičky

E-mailové upozornenie na koniec zápožičky

Ohraničenie doby zápožičky

Ohraničenie doby zápožičky

Sledovanie stavu zápožičiek

Sledovanie stavu zápožičiek

Bezkontaktné identifikátory

Bezkontaktné identifikátory

Definícia skupín užívateľov

Definícia skupín užívateľov

Hardware

Nezáväzný dopyt

Napíšte si o cenovú ponuku na mieru.Vybrať súbor (súbor nevybraný)

Máte otázky o našom produkte?


  • Využite náš online chat
  • Volajte na +421 233 889 040