Partnerský program
Aktion

Máte zájuem stať sa obchodným partnerom Aktion?Nová registrácia

Inštalácie a implementácie systému Aktion prebiehajú prostredníctvom zmluvných partnerov. Našimi partnermi sú spoločnosti, ktoré sú schopné realizovať komplexné dodávky vrátane následnej servisnej a užívateľskej podpory. V rámci pravidelných školení sú partneri certifikovaní a poskytujeme im komplexnú marketingovú, obchodnú a technickú podporu.

Podmienky partnerskej spolupráce

Školenia

V rámci technickej podpory vykonávame každý druhý utorok  v mesiaci pravidelné školenia. Školenia sú určené výhradne pre projekčné a montážne firmy a účasť je bezplatná. Každý účastník dostane technické a obchodné materiály a je zaregistrovaný v databáze preškolených osôb. Školenie je zamerané na montáž systému, zapojenie, sprevádzkovanie a nastavenie SW. Účastníci majú možnosť zapojiť a sprevádzkovať modelovú situáciu identifikačného systému vrátane inštalácie a nastavenia softwaru Aktion. Účasť na školení je podmienkou pre získanie certifikátu a prvú inštaláciu systému u zákazníka.

Odborné semináre a prezentácie

Konajú sa individuálne a sú zamerané na predstavenie nových produktov. Semináre sú určené obchodným manažérom, projektantom a obchodno-technickým pracovníkom, ktorí navrhujú a projektujú identifikačné systémy.

Technická podpora na inštaláciách

V rámci technickej podpory je možné objednať cez naše servisné oddelenie kontrolu alebo pomoc pri implementácii systému u zákazníka. Jedná sa hlavne o konzultácie, nastavovanie parametrov SW, tvorby exportu dát alebo prepojenie s externými systémami a školenie užívateľov. Cena podpory je kalkulovaná podľa hodinovej sadzby podľa aktuálneho cenníka služieb alebo stanovená individuálne podľa cenovej ponuky.

Priamy zákaznícky helpdesk

Je určený pre zákazníkov, ktorých dodávatelia neposkytujú služby užívateľskej podpory pre systém Aktion. V tomto prípade podporu zabezpečuje priamo výrobca (spoločnosť EFG CZ spol. s r.o.) prostredníctvom oddelenia starostlivosti o zákazníkov -  Helpdesk. Jedná sa o pomoc pri riešení nastavenia softvéra, konzultácie a poradenstvo pre užívateľa. Súčasťou služby je aj pravidelná aktualizácia SW.

Zvýhodnený nákup HW a SW pre prezentačné účely

Partneri majú možnosť jednorazového nákupu produktov za zvýhodnenú cenu za účelom testovania, prezentácií alebo využívania v rámci svojej spoločnosti. Na HW je poskytovaná zľava až 50% (podľa typu zariadenia) a na SW až 100% z koncovej doporučenej ceny. Konfigurácia a ceny sú stanovené podľa cenníka alebo individuálnej cenovej ponuky. Podmienkou pre získanie cenového zvýhodnenia je podpísaná partnerská zmluva, účasť na technickom školení a aktívne obchodné prezentácie systému Aktion v produktovom portfóliu partnera.

Zapožičanie  zariadení

Pre jednoúčelové prezentácie systému ponúkame zadarmo možnosť zapožičania prezentačných tabiel alebo samostatných komponentov na obmedzenú dobu. Možnosti zapožičania sú riešené individuálne podľa aktuálnej ponuky.

Partnerské stretnutie

Video zostrih stretnutia obchodných partnerov  na konferencii Aktion pri príležitosti uvedenia nových produktov na trh.