Inteligentný dochádzkový systém

Rýchle spracovanie dochádzky ľudí vrátane automatickej prípravy dát prre mzdové SW. Online verzie pre malé prevádzky.

 • Prehľadné rozdelenie osôb podľa stredísk, pracovísk a pracovných jednotiek
 • Nastavenie vlastných zložiek a kont pracovných dôb podľa interných predpisov
 • Kontrola odpočinku medzi zmenami
 • Príplatky, nadčasy, stravné lístky a benefity
 • Plánovanie zmien a pohotovostí
 • Rozúčtovanie na nákladové strediská
 • Importy personálnych dát, LDAP

Požadujte komplexné podnikové riešenie

Ušetrite čas a náklady. Zostavte si evidenčný systém presne podľa svojich požiadaviek, ktorý pobeží na vašom serveri.

Ponúkame tiež možnosť prenájmu virtuálneho servera na platforme Microsoft Azure. Ušetríte nie len za hardware, ale aj za IT špecialistu, pravidelné zálohovanie a upgrady aplikácie.

Ponúkame online verziu pre malé prevádzky.

Vlastnosti systému

Sledovanie prítomnosti zamestnancov v teréne alebo v budove

Sledovanie prítomnosti zamestnancov v teréne alebo v budove

Plánovanie zmien pri viaczmennej a nepretržitej prevádzke

Plánovanie zmien pri viaczmennej a nepretržitej prevádzke

Výpočet nárokov na stravné lístky a príplatkov na dopravu / ošatenie

Výpočet nárokov na stravné lístky a príplatkov na dopravu / ošatenie

Variabilné prispôsobenie kolektívnym zmluvám

Variabilné prispôsobenie kolektívnym zmluvám

Definícia vzťahov nadriadený / podriadený

Definícia vzťahov nadriadený / podriadený

Workflow pre plán a schválenie neprítomnosti

Workflow pre plán a schválenie neprítomnosti

Stráženie nadčasu a odpočinku medzi zmenami

Stráženie nadčasu a odpočinku medzi zmenami

Rozúčtovanie doby na nákladové strediská

Rozúčtovanie doby na nákladové strediská

Identifikácia odtlačkom prsta, (platobnou) kartou, čipom

Identifikácia odtlačkom prsta, (platobnou) kartou, čipom

Monitorovanie legislatívne povinných školení

Monitorovanie legislatívne povinných školení

Import osôb / celej štruktúry z iných systémov

Import osôb / celej štruktúry z iných systémov

Nadefinovanie a plánovanie školení pre jednotlivé pozície

Nadefinovanie a plánovanie školení pre jednotlivé pozície

 • Užívateľské licencie

  Nastavenie prístupu cez aplikáciu alebo cez web, prihlasovanie na základe network domény, automatické odhlasovanie po nečinnosti, možnosť preberania užívateľov z active directory, nastavenie práv užívateľov (vidieť či editovať iba vybrané osoby a ich vybrané údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov)

 • Základná personalistika

  Vedenie voliteľného množstva údajov a delenie zamestnancov alebo ďalších osôb podľa ich pozície, pracovného zaradenia a pomeru (HPP, DPČ, DPP, Brigády), ukladanie osobných dokumentov.

 • Evidencia školení

  Možnosť podrobnej evidencie vzdelávania zamestnancov podľa pracovného zaradenia, definícia rôznych typov školení (povinné, vyžadované, periodické, povinné), priradenie sád školenia podľa aktuálnej pozície zamestnanca, upozorňovanie na prepadnuté a končiace školenia.

 • Automatický export dochádzky do mzdových softwarov

  Vedenie agendy na lekárske prehliadky, výdaj osobných pomôcok, zaplatenie rôznych príspevkov, výdaj identifikačných kariet a ďalšej definovateľnej činnosti podľa interných potrieb organizácie. 
 • Činnosti zamestnancov

  Vedenie agendy na lekárske prehliadky, výdaj osobných pomôcok, zaplatenie rôznych príspevkov, výdaj identifikačných kariet a ďalšej definovateľnej činnosti podľa potrieb organizácie. 
 • Individuálne nastavenie a vyhodnotenie dochádzky

  Nastavenie pracovnej doby pre skupiny aj jednotlivých pracovníkov (kalendáre, modely, mzdové zložky) podľa pracovného zaradenia, presun pracovníka na inú pozíciu a prepočet dochádzky v priebehu mesiaca.
 • Hodinová mzda a odmeny

  Automatický prepočet hodinovej odpracovanej doby na peniaze, zadávanie mesačných individuálnych odmien vedúcim vrátane exportu týchto hodnôt do mzdového  softvéru.

 • Nadčasy

  Sledovanie počtu hodín zákonných nadčasov vrátane odsúhlasenia navýšenia hodín, automatické upozorňovanie vedúceho na blížiace sa vyčerpanie stanoveného limitu.
 • Časové obdobie

  Mesačné, týždenné, ročné alebo periodické výpočty dochádzky s definíciou dĺžky periódy, napr. 4 týždne. 
 • Zostatky a čerpanie zložiek

  Možnosť ručného zadávania alebo importu ročných nárokov na dovolenku, sick days, sledovanie priebežného čerpania a zostatku týchto zložiek.

 • Upozorňovanie na chyby

  Grafické upozornenie na nedodržanie povinných parametrov zmien (neskoré príchody a odchody, nedodržanie pracovného fondu), blokácia uzávierky pri nesplnenom fonde.
 • Pracovné cesty a výkaz práce

  Správa času strávená na tuzemských pracovných cestách, možnosť ručného vypĺňania výkazu pracovníkom vrátane možnosti zapísania záznamu vykonania pracovnej činnosti, výpočet náhrady za počet hodín strávených na cestách vrátane stanovenia koeficientu krátenia.
 • Prevody a čerpanie zložiek

  Napr. saldo, náhradné voľno medzi mesiacmi, nastavenie vyrovnávajúceho obdobia.
 • Vyhodnotienie a uzávierky

  Dvojstupňové schvaľovanie a uzávierka pracovnej doby, dodatočné schvaľovanie neprítomnosti (lekár), prehľady a tlačové zostavy za vybrané strediská, pracoviská, exporty dát do XLS a iných formátov.
 • Grafy

  Vizuálna podoba pre sledovanie rôznych trendov mzdových zložiek za vybrané obdobie (ochorenie, čerpanie dovolenky).
 • Užívateľské licencie sw

  Nastavenie prístupu cez aplikáciu alebo cez web, prihlasovanie podľa NT domény, automatické odhlasovanie po nečinnosti, možnosť preberania užívateľov z ACTIVE DIRECTORY, nastavenie práv užívateľov (vidieť alebo editovať iba vybrané osoby a ich vybrané údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov).

 • Mobilná dochádzka

  Evidencia dochádzky v teréne pomocou mobilnej aplikácie, GPS lokalizácia, zobrazenie pozície pracovníka pri registrácii dochádzky v Google maps.

 • Žiadosti a schvaľovanie akcií

  Workflow kde podriadení môžu pomocou webového klienta vytvárať vlastné žiadosti neprítomností a ďalších akcií a odosielanie na chválenie nadriadenému, E-mailová notifikácia procesu žiadostí a schvaľovania, schválené akcie sú automaticky ukladané do mesačnej dochádzky.

 • Podpora PPV (pracovno právnych vzťahov)

  Nastavenie viac pracovno právnych vzťahov, umožňuje zadať k jednej osobe viac PPV, každý môže byť obmedzený platnosťou a mať nastaveného iného nadriadeného, užívateľ sa pri prihlásení do dochádzky prepne do príslušného PPV, jednotlivým PPV je možné nezávisle nastaviť vlastné dochádzkové predpisy, podľa ktorých je počítania dochádzka a plánovaná neprítomnosť, dáta z dochádzkových snímačov (prechody) sú vyhodnocované iba v hlavnom kmeňovom pracovnom pomere, v ďalších PPV je možné nastaviť automatické výpočty podľa kalendára a zadávať alebo plánovať neprítomnosť.
 • Mzdy

  Možnosť využitia viacero formátov zákazkových exportných modulov pre rôzne mzdové softvéry

 • Zákazkové prehľady

  Pokiaľ je treba zobraziť špecifické dáta pre potrebu vedúcich pracovníkov či mzdových účtovníčok je možné jednoduchým spôsobom pridávať do softvéru základné prehľady dát podľa definície zákazníka, prehľady je možné zobrazovať podľa práv užívateľov a dát exportovaných do xls formátu.

Skrýt

Hardware

Software - náhledy aplikací

Mobil - prerušenie práce
Mobil – výkaz dochádzky
Mobil - pracovné cesty
Mobil – GPS lokalizácia
Tablet – výber akcií
Tablet – prihlásenie
Tablet – identifikácia
Tablet – prehľad
Web – terminál
Web – Prehľad zamestnancov

Stiahnite si demoverziu mobilnej a tabletovej aplikácie

Prihlasovacie údaje: demoaktion@aktion.cz, demoaktion

Skrýt

Varianty technického riešenia

Spokojený zákazník

Parfums.cz využíva na evidenciu dochádzky a riadenie prístupu systém Aktion.NEXT

Primárnym dôvodom obstarania systému Aktion bola biometrická identifikácia odtlačkom prsta. Nechceli sme našim zamestnancom "komplikovať život", a preto sme investovali do dochádzkového systému spojeného s bez kľúčovým riešením prístupu do kancelárií aj centrálneho skladu. Aspoň sa nemôže stať, že niekto zabudne kľúče či kartu. Tiež nám vyhovujú všestranné možnosti nastavenia. Vo väčšine prípadov sa systému nemusíme podriaďovať, naopak sa prispôsobí on nám.

Nezáväzný dopyt

Napíšte si o cenovú ponuku na mieru.Vybrať súbor (súbor nevybraný)

Máte otázky o našom produkte?


 • Využite náš online chat
 • Volajte na +421 233 889 040