Školenie

Technické školenie pre partnerov sa koná pravidelne každý druhý utorok v mesiaci. Prihlášky posielajte na e-mail obchod@aktion.sk.  

Školiace miesta:

Prehľad tém, na ktoré sú školenia zamerané: : 

Inštalačné

Implementačné - dochádzka