Nová verzia Aktion CLOUD

29. 05. 2018
Dovoľte, aby sme Vás informovali, že bol aktualizovaný SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky.

NOVÉ FUNKCIE

Nový dizajn a vylepšenie webovej aplikácie

Modernejšia, prehľadnejšia a rýchlejšia.

Filter pre vyhľadávanie

Pohodlnejší fulltext vyhľadávania vo všetkých stĺpcoch naraz.

Podpora GDPR procesov

V súvislosti s platnosťou nového NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) od 25. 5. 2018 boli do SW pridané a upravené funkcie pre mazanie osobných údajov u osôb, pridaná história zmien osobných údajov v detaile osoby a pseudonymizácia osobných záznamov pri exporte dát pre servisné účely (podporu).

Rýchly výber

Pri ručnom pridávaní prechodov je možné vybrať preddefinované akcie typu príchod, odchod, prerušenie, celodenná neprítomnosť a ďalšie.

Funkcia zámok

Ručné zadanie 2 akcií je teraz vylepšené o funkciu zámku, ktorý automaticky nastaví opačný smer a rovnakú mzdovú zložku pre prechod. Pri neaktívnej funkcii je zadávanie rovnaké ako doposiaľ.


pdf Návody a video návody Aktion CLOUD