NOVINKY AKTION

Nová verzia SW Aktion.NEXT 4.3
Nová verzia SW Aktion.NEXT 4.3

Neustále pracujeme a vylepšujeme náš dochádzkový systém. Aktualizácia softvéru Aktion.NEXT v 4.3 prináša niektoré vychytávky pre jednoduchú prácu s naším softvérom.

Nová verzia SW Aktion.NEXT 4.2
Nová verzia SW Aktion.NEXT 4.2

Aktualizácia softwaru Aktion.NEXT v4.2 prináša niekoľko zaujímavých noviniek. V mobilnej aplikácii Aktion.NEXT môžete teraz pri voľbe prerušenia Pracovná cesta zadať priamo Miesto a Účel výjazdu. Nemusíte ho už neskôr vypĺňať v dochádzke vo výkaze Pracovné cesty. Teraz tiež môžete vybavovať jednotlivé žiadosti priamo z dashboardu vo webovej aplikácii. Pokiaľ chcete niečo odkázať kolegom, nechajte im informačnú hlášku vo webovej aplikácii.

Prístupová karta Aktion v mobilnom telefóne
Prístupová karta Aktion v mobilnom telefóne

Prístupová karta Aktion je teraz dostupná už v mobile a jednoducho ju použijete vo svojom existujúcom systéme Aktion. Nepotrebujete mať fyzicky kartu ani čip u seba. Mobilom otvoríte dvere, zdvihnete závory, prejdete cez turniket a ďalšie vstupy.

Nový produktový katalóg hardvérových zariadení Aktion
Nový produktový katalóg hardvérových zariadení Aktion

Tento týždeň bol vydaný nový produktový katalóg hardvérových zariadení Aktion. Nájdete tu všetky dostupné zariadenia Aktion a veľa ďalších produktov a prehľadným zoznamom funkcií a aplikácií.

Nová verzia Aktion NEXT 3.10
Nová verzia Aktion NEXT 3.10

Nové možnosti filtrovania dát pre agendu Osoby, Hromadný a Osobné výkaz, Vozidlá, Hromadný plán smien a Udalosti. Ďalej sú teraz k dispozícii užívateľské stĺpce pre žiadosti a plánovanie akcií (tj. Doplňujúce položky k žiadostiam a plánovanie modulu workflow). Update aplikácia tiež podporuje pripojenie nového typu PIN snímača, nahranie formátu Secure ID pre staršie typu snímačov AXR so starým FW. V novej verzii môžete tiež užívateľsky definovať názvy udalostí pre Ateas.

Nová verzia Aktion NEXT 3.9
Nová verzia Aktion NEXT 3.9

Aktualizácia Aktion.NEXT v3.9 prináša niekoľko dôležitých optimalizácií a úplných noviniek. Veľmi dôležitou optimalizáciou, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, je zníženie vzrastajúcej veľkosti DB v čase pri ukladaní dochádzkových dát a celkové zrýchlenie prepočtov. Medzi užívateľskými novinkami nájdete možnosť „objednávať“ návštevy dopredu na určitý deň cez webové rozhranie či zahajovať / ukončovať návštevu prejdením vozidla cez vrátnicu. Ďalej je pridaná podpora nového HW typu eXtender pre ovládanie výťahov, zapínanie EZS či otváranie skriniek. V prístupovom systéme môžete po novom vyhľadávať udalosti podľa času. V dochádzke je možné teraz nastavovať práva užívateľov aj na konkrétne pracovné jednotky, čo umožní vedúcim kontrolu dochádzky osôb z pracovných jednotiek, v ktorých nie sú vedení ako vedúci. V osobnom výkaze pribudol praktický informačný stĺpec „Denné akcie“ - pre slovný popis vzniknutých celodenných / poldenných akcií v pracovnom dni, ďalej možnosť nastavenia nezapočítania sviatku v prípade výskytu inej celodennej akcie (OČR, Platené voľno, Prekážky apod.) a rad ďalších drobných vylepšení.

Nová verzia Aktion NEXT 3.8
Nová verzia Aktion NEXT 3.8

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme pre vás rozšírili prehľad dát dochádzky. Teraz napr. s možnosťou uvádzať miesta či dôvody pobytu pri neprítomnosti na pracovisku. A niekoľko ďalších zaujímavých noviniek. Zaujíma Vás zoznam všetkých vykonaných ručných zmien v dochádzke za mesiac? Potrebujete mať prehľad o dôvodoch a miestach služobných ciest? Je potrebné, aby zamestnanci uvádzali presnejšie informácie o svojom pobyte?

Nová verzia Aktion NEXT 3.6
Nová verzia Aktion NEXT 3.6

Hlavné novinky verzie 3.6 sa týkajú modulu Návštevy, agendy Tlačové zostavy a Činnosti. V evidencii návštev pribudla možnosť schválenia a potvrdenia, bez ktorých osoba nebude mať povolený prístup (schváliť návštevu je možné ako vo Windows klientovi, tak vo webovej aplikácii) – agenda Moje návštevy. Pri tlačových zostavách potom môžete zvoliť, v akom jazyku a či sa bude tlačiť, prípadne len ukladať. Zadanie činnosti pri osobách a vozidlách je teraz k dispozícii priamo v zozname cez rýchlu akciu alebo súvisiace akcie v ovládacom paneli aplikácie.

Nová verzia Aktion NEXT 3.5
Nová verzia Aktion NEXT 3.5

Nová verzia obsahuje viac ako 70 vylepšení a noviniek. V dochádzkovej evidencii je k dispozícii nový modul plánovania pohotovostných zmien. Pre vyššiu bezpečnosť je možné využívať tzv. „Secure ID“ mód, ktorý využíva šifrovaný zápis čísla do pamäte karty. V module evidencie zákaziek pribudla praktická funkcia vytvárania a tlače QR kódov, pre možnosť rýchlej identifikácie fotoaparátom. V stravovaní je k dispozícii nová väzba, ktorá umožňuje v dochádzkovom výkaze sledovať počty odobraných jedál a aktuálny stav konta.

Nová verzia Aktion NEXT 3.4
Nová verzia Aktion NEXT 3.4

Nová verzia obsahuje Dashboard, kde nájdete dôležité informácie zo systému Aktion na jednom mieste. Pre webovú aplikáciu pribudla možnosť nastavenia tzv. kompaktného režimu, vďaka ktorému je možné na jednej obrazovke zobraziť omnoho viac dát ako doteraz. Ďalej bola v tejto verzii aplikácia doplnená o obrazovku Moje objednávky, na ktorej nájdete celý týždeň objednávok stravy. A nakoniec, pre dochádzku bol pridaný ďalší stupeň k potvrdeniu a uzávierke dochádzkových dát – Kontrola dochádzky. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie neponúkne program sám, môžete si ho stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion CLOUD
Nová verzia Aktion CLOUD

Aby sme Vám spríjemnili prácu so systémom, aktualizovali sme SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky. Aktualizácia obsahuje niekoľko nových možností pre nastavenie systému.

Nová verzia Aktion NEXT 3.3
Nová verzia Aktion NEXT 3.3

Nová verzia obsahuje zadávanie jedálničkov vo webovej aplikácii. Toto vylepšenie využijú predovšetkým užívatelia, ktorí do SW zadávajú jedálničky z tlačenej podoby, prípadne externé firmy, ktoré dodávajú stravu a môžu teda zadávať menu jedál vzdialene. Ďalej v tejto verzii aplikácie bol vylepšený modul Evidencie zákaziek – vedúci teraz môže z mApp odvádzať a rušiť plnenie práce na zákazkách hromadne pre všetkých zamestnancov naraz. Od verzie 3.3 je taktiež podporované použitie zariadenia eXpander v2 pre ovládanie dvoch dverí. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie neponúkne program sám, môžete si ho stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion NEXT 3.2
Nová verzia Aktion NEXT 3.2

Nová verzia obsahuje modul Zákazky, ktorý Vám umožní evidenciu a sledovanie času, ktorý zamestnanci, externisti či brigádnici strávia na jednotlivých zákazkách alebo projektoch. Ďalej v tejto verzii aplikácie môžete využiť detailnejšie možnosti nastavenia užívateľských práv ako napr. právo na zobrazenie/editáciu/zmazanie konkrétnych adresových bodov alebo užívateľov. Na prihlasovaciu obrazovku webovej aplikácie a kiosku taktiež pribudla voľba jazyka. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie ponúkne program sám, môžete si ju stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion CLOUD
Nová verzia Aktion CLOUD

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že bol aktualizovaný SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky.

Nová verzia Aktion NEXT 3.1
Nová verzia Aktion NEXT 3.1

Nová verzia obsahuje podporu GDPR procesov, možnosť objednávania stravy pomocou mobilnej aplikácie a tiež nové možnosti nastavenia pracovných/zahraničných ciest. Okrem toho oceníte aj nový dizajn, nové webAPI rozhranie a celkové vylepšenie webového klienta. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie ponúkne program sám, môžete si ju stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

Nová verzia Aktion NEXT 3.0
Nová verzia Aktion NEXT 3.0

Na serveri technickej podpory eCare bola oficiálne uvoľnená nová verzia SW Aktion NEXT 3.0, ktorá obsahuje nový modul Stravovanie, modul Zápožičky/Predmety a podporuje pripojenie Wiegand snímačov k zariadeniu eXpander.

Konzultačné dni Aktion
Konzultačné dni Aktion

Neviete si rady s výberom dochádzkového a prístupového systému? Využite naše konzultačné dni Aktion! Sme tu pre Vás!

Nová verzia Aktion CLOUD
Nová verzia Aktion CLOUD

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že bol aktualizovaný SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky.

Nová verzia Aktion.NEXT 2.3
Nová verzia Aktion.NEXT 2.3

Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.3, ktorá obsahuje novú agendu Výnimka módu otvárania, opravy a vylepšenia modulu Workflow, rozšírenie funkcie Hromadná zmena o čiastočnom pridaní/odobratí prístupu a blokácia uzávierky.

Konferencia prístupových a dochádzkových systémov Aktion
Konferencia prístupových a dochádzkových systémov Aktion

Spoločnosť EFG Slovakia s.r.o., výrobca identifikačného systému Aktion, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu, ktorá bude zameraná na nové produkty a trendy pre ďalšie obdobie. Konferencia je určená pre spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť svoj sortiment o predaj našich produktov.

Nová verzia Aktion.NEXT 2.2.1
Nová verzia Aktion.NEXT 2.2.1

Na serveri technickej podpory eCare bola dnešným dňom uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.2.1, ktorá prináša niekoľko opráv a vylepšení, ako softwarových, tak hardwarových funkcií. Optimalizovaná bola predovšetkým práca s agendou návštevy, výpočty dochádzky a firmware pre zariadenia Aktion eSeries.

Konference Bezpečná škola 2017
Konference Bezpečná škola 2017

V mesiaci Máj vystúpime s prednáškou na Konferencii Bezpečná škola týkajúcou sa veľmi aktuálnej témy, a to zaistenie bezpečnosti detí a osôb v školských zariadeniach. Konferencia sa koná 25. mája 2017 od 9h v Národnej technickej knižnici, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice.

Safety 2017
Safety 2017

Príďte navštíviť našu expozíciu a vypočuť si prednášku týkajúcu sa aktuálnych riešení prístupového a dochádzkového systému Aktion, ktorá sa koná 19. apríla 2017, Kongresové centrum ALDIS, Labský sál, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové.

Konference Cloud computing v praxi
Konference Cloud computing v praxi

Príďte navštíviť našu expozíciu a vypočuť si prednášku na tému Inteligentné ovládanie dverí pomocou cloudu na konferenciu Cloud computing v praxi, ktorá sa uskutoční 23. marca 2017, Karlovo nám. 5, Palác Charitas, Kongresové centrum Vavruška, Praha.

Proměňte tablet na docházkový terminál
Proměňte tablet na docházkový terminál

Aplikácia v spojení s tabletom funguje podobne ako dochádzkový terminál pre evidenciu pracovnej doby. Stačí ju stiahnuť z obchodu Google Play a nainštalovať na tablete alebo smart telefóne s OS Android.

Dochádzka na webe, teblete a mobile pre 10 zamestnancov
Dochádzka na webe, teblete a mobile pre 10 zamestnancov

Ročné predplatné s tarifou Evidencie dochádzky pre 10 zamestnancov za 2.350,-Kč ročne. Služba zahŕňa webovú, tabletovú a mobilnú aplikáciu Aktion. Teraz 30 dní aplikácie úplne zadarmo! Po uplynutí bezplatného obdobia si cloudovú službu predplatíte alebo ju ukončíte.

Dochádzka s inteligentným snímačom
Dochádzka s inteligentným snímačom

Predíďte komplikáciám a investujte radšej do overeného riešenia. Využite náš inteligentný snímač pre prístupy alebo evidenciu dochádzky. Identifikácia otlačkom prsta alebo kartou. Vhodné aj pre náročné nepretržité prevádzky.

Nová verze Aktion CLOUD
Nová verze Aktion CLOUD

Doboľte aby sme Vás informovali, že bol aktualizovaný SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidencie dochádzky.

Nová verze Aktion NEXT 2.2 a CLOUD
Nová verze Aktion NEXT 2.2 a CLOUD

Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.2, ktorá obsahuje novú tabletovú aplikáciu, identifikáciu vstupným kódom na eSmartReader a tablete, možnosť identifikácie otlačkom v offline režime a novú agendu Monitor alarmov.

Premeňte tablet na dochádzkový terminál
Premeňte tablet na dochádzkový terminál

Aplikácie v spojení s tebletom funguje podobne ako dochádzkový terminál pre evidenciu pracovnej doby. Stačí ju stiahnuť z obchodu Google Play a nainštalovať na teblet alebo smart telefón s OS Android.

Dochádzka pre materské školy, jasle a detské skupiny
Dochádzka pre materské školy, jasle a detské skupiny

Dochádzkový systém Aktion prispôsobený pre potreby MŠ, jaslí a detských skupín splňujúcich podmienky dotačného programu ESF (výzvy 035 a 036).

Mobilná aplikácia Aktion
Mobilná aplikácia Aktion

Mobilná evidencia dochádzky v cloude už od 490,-Kč mesačne!

Novinky vo verzií Aktion NEXT 2.1 a CLOUD
Novinky vo verzií Aktion NEXT 2.1 a CLOUD

Na servery technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.1. medzi najväčšie novinky patrí podpora nového zariadenia eXpander, softwarový dochádzkový terminál, nastavenie zástupcov vedúcich, podmienená uzávierka dochádzky, žiadosti, nároky a obmedzenia v žiadostiach a novo podporovaný online bezdrôtový zámok spoločnosti SALTO SALLIS.

Predaj Aktion eSeries odštartoval
Predaj Aktion eSeries odštartoval

Zariadenia novej rady Aktion eSeries už v predaji, nájdete ich v našom elektronickom obchode v samostatnej sekcií pod dochádzkovými a prístupovými systémami.

Nová verzia Aktion.NEXT 2.0
Nová verzia Aktion.NEXT 2.0

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.0. Medzi najväčšie novinky patrí podpora nových zariadení rady eSeries, rozšírenie komunikačného serveru o lokálnu SQL databázu, možnosť lokalizácie dochádzkových záznamov a ukladanie identifikačných kariet v hexadecimálnom tvare. K spusteniu je potrebný Microsoft.NET Framework verzie 4.5.1 a vyšší!

Revolúcia dochádzkových a prístupových systémov – 23.9.2015
Revolúcia dochádzkových a prístupových systémov – 23.9.2015

Pozvánka na konferenciu Aktion 23. septembra 2015

Nová verzia Aktion.NEXT 1.10.2
Nová verzia Aktion.NEXT 1.10.2

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 1.10.2

Integrácia systému ASTRIS do IS Helios
Integrácia systému ASTRIS do IS Helios

Naviazali sme spoluprácu s firmou Asseco Solutions, a.s. v integráciístravovacieho systému Astris do informačného systému Helios Fenix.

Aktion logo
Nová verzia Aktion 5.2.4

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion 5.2.4.

Nová verzia Aktion.NEXT 1.9
Nová verzia Aktion.NEXT 1.9

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 1.9.

Bezdotykový spínač ATL-200
Bezdotykový spínač ATL-200

Aktion prináša nový bezdotikový spínač.

Rozpoznávanie tváre IP kamerou
Rozpoznávanie tváre IP kamerou

Aktion prináša v spolupráci so zahraničnou firmou FST Biometric úplne nový biometrický prístupový systém.

Nová verzia Aktion.NEXT 1.8
Nová verzia Aktion.NEXT 1.8

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 1.8.

Nová verzia Aktion.NEXT 1.7
Nová verzia Aktion.NEXT 1.7

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 1.7.

Terminály TSC v novom kabáte
Terminály TSC v novom kabáte

V priebehu mája uvedieme do predaja terminály TSC v novom boxe, ktoré nahradia súčasný modelový rad.

Aktion logo
Zmeny v licenciách

S platnosťou od 1.3.2014 dochádza k zmenám v objednávaní licencií softvéru Aktion

Aktion logo
Nová verzia Aktion 5.2.3

Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion 5.2.3.

Aktion logo
Koniec podpory SW Aktion 4.2 a nižší

Nové všeobecné obchodné podmienky
Nové všeobecné obchodné podmienky

V súlade so vstupom platnosti novej normy GDPR si Vás dovoľujeme informovať o zmenách vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré vstupujú do platnosti dňa 10. 5. 2018.

Aktion sa pripravuje na súlad s GDPR
Aktion sa pripravuje na súlad s GDPR

Informácie pre užívateľov Aktion o novej smernici Európskej únie.

Dochádzkový systém Aktion pre materské školy, jasle a detské skupiny
Dochádzkový systém Aktion pre materské školy, jasle a detské skupiny

Praktická ukážka mobilnej evidencie dochádzky v Materskej škole.

Inteligentné ovládanie dverí pomocou cloudu!
Inteligentné ovládanie dverí pomocou cloudu!

Praktická ukážka modernej elektronickej kontroly vstupu pre bytové domy, rodinné domy a ďalšie objekty s využitím cloudovej technológie.

Na konferenci Aktion eSeries dorazilo 203 účastníkov
Na konferenci Aktion eSeries dorazilo 203 účastníkov

V konferenčnom centre City v Prahe sa 23. septembra 2015 konala konferencia určená pre dodávateľov bezpečnostných a identifikačných technológií.

Podpora Windows XP a Windows 2003 Server
Podpora Windows XP a Windows 2003 Server

Od verzie Aktion.NEXT 2.0 bude ukončená podpora systémov Windows XP a Windows 2003 Server!