Novinky vo verzii Aktion NEXT 2.2 a CLOUD

28. 11. 2016
Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.2, ktorá obsahuje novú tabletovú aplikáciu, identifikáciu vstupným kódom na eSmartReader a tablete, možnosť identifikácie odtlačkom v off-line režime a nová agenda Monitor alarmov.

NOVÉ FUNKCIE

Tabletová aplikácia

Aplikácia v spojení s tabletom alebo chytrým telefónom funguje ako dochádzkový terminál, na ktorom zamestnanci zadávajú jednotlivé prerušenia pracovnej doby podobne ako na bežnom termináli. K identifikácii pracovníka je možné použiť 6miestny Vstupný kód alebo NFC kartu.

Bezpečnostné odtlačky

Bezpečnostné odtlačky slúžia k autorizácii osoby na snímačoch z radu eSeries v off-line režime.

Identifikácie Vstupným kódom

Nová funkcia umožňuje identifikáciu osoby pomocou 6miestneho vstupného kódu. Jedná sa o ďalší typ identifikátora u osoby, ktorý je možné využiť pri snímači eSmartReader a v tabletovej aplikácii.

Monitor alarmov

Nová agenda Monitor alarmov slúži pre upozornenie vzniknutej udalosti a pre vynútenie potvrdenia poplachovej udalosti užívateľom. Možnosť potvrdzovať udalosti typu prienik, otvorené dvere, neplatná karta. Typy udalostí, ktoré sa majú potvrdzovať, sú konfigurovateľné.

KE STAŽENÍ

pdf Podrobný přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 2.2
pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 2.2
pdf Aktion.NEXT – tabletová aplikace
pdf Aktion CLOUD – tabletová aplikace
pdf Bezpečnostní otisky
pdf Identifikace vstupním kódem
pdf Agenda Monitor alarmů

 string