Nová verzia SW Aktion.NEXT 4.3

01. 02. 2023
Neustále pracujeme a vylepšujeme náš dochádzkový systém. Aktualizácia softvéru Aktion.NEXT v 4.3 prináša niektoré vychytávky pre jednoduchú prácu s naším softvérom.

NOVÉ FUNKCIE

Hromadné plánovanie pracovných zmien a akcií  

Plánovanie akcií vo Windows aplikácii doplnené o kontrolu nárokov a zostatkov, pokiaľ sa pri zložke používa. Pri zadávaní sú potom k dispozícii nové voľby, ako sa má zadaná akcia správať, pokiaľ je už již v konflikte s inou akciou alebo nie je dostatočný zostatok.

Hromadné rušenie uzávierky

Pri hromadnom rušení uzávierky dochádzky máte teraz možnosť voľby, či sa majú v jednom kroku zrušiť  aj jej podúrovne (potvrdenie a kontrola). Dostupné vo Windows aj webovej aplikácii.

Nepřetržitý odpočinok

Boli prevedené úpravy v nastavení pre sledovanie nepretržitých odpočinkov (definícia týždňa, povolenie krátenia odpočinku pre technické procesy z 35h na 24h).

Zmena práv pri osobách

Možnosť zmeniť práva na snímače pri osobe, pokiaľ užívateľ nemá plné práva na HW štruktúru. Táto funkcia Vám prinesie také zjednodušenie pri inštalácii zákazky, kedy sa narážalo na problém nedostačujúcich oprávnení.  

VIAC INFO:

Prehľad noviniek a opráv v Aktion.NEXT 4.3 – web changelog