Prístupová karta Aktion v mobilnom telefóne

11. 04. 2022
Prístupová karta Aktion je teraz dostupná už v mobile a jednoducho ju použijete vo svojom existujúcom systéme Aktion. Nepotrebujete mať fyzicky kartu ani čip u seba. Mobilom otvoríte dvere, zdvihnete závory, prejdete cez turniket a ďalšie vstupy.

 

viac