Nová verzia Aktion NEXT 3.10

27. 10. 2020
Nové možnosti filtrovania dát pre agendu Osoby, Hromadný a Osobné výkaz, Vozidlá, Hromadný plán smien a Udalosti. Ďalej sú teraz k dispozícii užívateľské stĺpce pre žiadosti a plánovanie akcií (tj. Doplňujúce položky k žiadostiam a plánovanie modulu workflow). Update aplikácia tiež podporuje pripojenie nového typu PIN snímača, nahranie formátu Secure ID pre staršie typu snímačov AXR so starým FW. V novej verzii môžete tiež užívateľsky definovať názvy udalostí pre Ateas.

NOVÉ FUNKCIE:

Rozšírenie funkcií pre filtrovanie v agendách

Nové možnosti filtrovania dát sa týkajú agendy Osoby, Hromadný a Osobné výkaz, Vozidlá, Hromadný plán smien a Udalosti. Pribudlo filtrovania podľa konkrétnych pracovnej jednotiek a osôb.

Užívateľské stĺpce žiadosti (workflow)

Od verzie 3.10 je možné pri plánovaní a žiadostiach používať doplňujúce položky, ktoré nadefinujete užívateľsky podľa potreby.

Podpora nového typu PIN snímača AXR 3x0 / PK

Membránová klávesnica, použitie funkčných a dochádzkových tlačidiel cez klávesu #, zadanie vstupného kódu pomocou klávesy *

Podpora zabezpečeného formátu Secure ID pre staršie typy snímačov AXR

Funkcia je teraz dostupná aj pre staršie typy snímačov AXR so starším FW čítačky. Aktualizácia FW prebieha cez Aktion.NEXT.

Užívateľská definícia udalostí Ateas

Vytvorenie vlastných textov udalostí pre Ateas

VIAC INFO:

Přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 3.10 – web changelog

pdfAXR-300/310 PK – technický list
pdfHromadné plánování, schvalování a žádosti (workflow) – uživatelský manuál