Nová verzia Aktion NEXT 3.5

19. 09. 2019
Nová verzia obsahuje viac ako 70 vylepšení a noviniek. V dochádzkovej evidencii je k dispozícii nový modul plánovania pohotovostných zmien. Pre vyššiu bezpečnosť je možné využívať tzv. „Secure ID“ mód, ktorý využíva šifrovaný zápis čísla do pamäte karty. V module evidencie zákaziek pribudla praktická funkcia vytvárania a tlače QR kódov, pre možnosť rýchlej identifikácie fotoaparátom. V stravovaní je k dispozícii nová väzba, ktorá umožňuje v dochádzkovom výkaze sledovať počty odobraných jedál a aktuálny stav konta.

NOVÉ FUNKCIE

Evidencia a plánovanie pohotovostí (nová licencia SW AN-104)

SECURE ID mód pre naprogramovanie a zabezpečenie ID kariet typu Desfire

Vytváranie, tlač a čítanie QR kódov v agende zákaziek

Možnosť orezania, otočenia a zmien kontrastu pri fotografiách v agende osôb

Pridanie 2 stupňa poplachu pre parameter „Max. doba otvorenia dverí“

Počítanie osôb v zónach a možnosť zobraziť počet na displeji eSmartReadera

NA STIAHNUTIE (CZ verzia)

pdf Přehled novinek a oprav Aktion.NEXT 3.5
pdf Modul Pohotovosti
pdf Secure ID (CZ)