Nová verzia Aktion CLOUD

28. 02. 2019
Aby sme Vám spríjemnili prácu so systémom, aktualizovali sme SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidenciu dochádzky. Aktualizácia obsahuje niekoľko nových možností pre nastavenie systému.

NOVÉ FUNKCIE

VLASTNÉ PREDPISY DOCHÁDZKY

Pokiaľ nevyhovuje niektorý prednastavený predpis pre výpočet dochádzky, môžete si teraz vytvoriť až 5 vlastných. Konfigurácia nie je dostupná pre verziu dochádzky zadarmo pre 5 osôb.

MÓDY OTEVÁRANIA

Najnovšie si môžete pri snímačoch nastaviť časové okno pre blokáciu alebo trvalé otvorenie. Túto možnosť využijete napr. pri hlavných vstupoch do budovy, kedy potrebujete na určité hodiny trvale otvoriť alebo naopak zablokovať dverový zámok.

OBMEDZENIE PRÍSTUPOV PRE OSOBY

Určitým osobám teraz môžete nastaviť prístupové oprávnenie na snímač len na určenú hodinu.

PREDĹŘENIE DOBY ARCHIVÁCIE DÁT

Na serveri štandardne uchovávame dáta počas 6-tich mesiacov až 2 rokov – podľa typu zvolenej služby. Najnovšie si môžete túto dobu predĺžiť na 5 rokov (SW ponúkne automaticky po vypršaní základnej doby).

NOVÝ CENNÍK A PARAMETRE SLUŽBY


pdf Cenník a parametre služby Aktion CLOUD