Nová verzia Aktion NEXT 3.2

22. 10. 2018
Nová verzia obsahuje modul Zákazky, ktorý Vám umožní evidenciu a sledovanie času, ktorý zamestnanci, externisti či brigádnici strávia na jednotlivých zákazkách alebo projektoch. Ďalej v tejto verzii aplikácie môžete využiť detailnejšie možnosti nastavenia užívateľských práv ako napr. právo na zobrazenie/editáciu/zmazanie konkrétnych adresových bodov alebo užívateľov. Na prihlasovaciu obrazovku webovej aplikácie a kiosku taktiež pribudla voľba jazyka. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie ponúkne program sám, môžete si ju stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

NOVÉ FUNKCIE

Modul Zakázky

Evidencia zákaziek pomocou mobilnej aplikácie

Vylepšené nastavenie užívateľských práv

Voľba jazyka pri prihlásení sa do webovej aplikácie a kiosku

NA STIAHNUTIE

pdf Prehľad noviniek a opráv v Aktion.NEXT 3.2
pdf Popis noviniek v Aktion.NEXT 3.2
pdf Aktion.NEXT – modul Zakázky