Nová verzia Aktion NEXT 3.1

18. 04. 2018
Nová verzia obsahuje podporu GDPR procesov, možnosť objednávania stravy pomocou mobilnej aplikácie a tiež nové možnosti nastavenia pracovných/zahraničných ciest. Okrem toho oceníte aj nový dizajn, nové webAPI rozhranie a celkové vylepšenie webového klienta. Pokiaľ vám inštaláciu novej verzie ponúkne program sám, môžete si ju stiahnuť na serveri technickej podpory eCare.

NOVÉ FUNKCIE

Podpora GDPR procesov

V súvislosti s platnosťou nového NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) od 25. 5. 2018 boli do SW pridané a upravené funkcie pre mazanie osobných údajov u osôb a návštevných osôb, pseudonymizácia historických záznamov o prechodoch, pseudonymizácia osobných záznamov pri exporte dát pre servisné účely (podporu).

Nový dizajn a vylepšenie webového klienta

Modernejší, prehľadnejší a rýchlejší.  Ukážka nového designu aplikácie

Nové webAPI rozhranie

Nové webAPI rozhranie pre komunikáciu zo  systémami tretích strán umožňuje vkladať a mazať osoby, blokovať a povoľovať prístupy a získavať stav (prítomnosť/neprítomnosť). Ďalej je možné nastaviť prístupové oprávnenia na snímače a odosielať  dáta o prechodoch na dochádzkových snímačoch.

Vylepšená história

Zmeny prístupových oprávnení sú teraz vyhľadateľné podľa porovnania nastavenia v určitom čase. Porovnaním bude možné určiť kto, kedy a akú zmenu vykonal.

Objednávka stravy cez mobilnú aplikáciu

Nová verzia aplikácie umožňuje objednávanie stravy a kontrolu výpisu konta priamo z Vášho smart zariadenia (Android a iOS).

Rozšírené možnosti pracovných/zahraničných ciest

Pri novom nastavení pracovných ciest teraz máte možnosť evidovať prerušenie typu obed, prestávka, výkon práce. Uznávať odpracovanú dobu teraz môžete podľa zmluvnej doby, začiatku a konca pracovnej cesty, uznanej zložky a ďalších.

NA STIAHNUTIE

pdf Prehľad noviniek a opráv v Aktion.NEXT 3.1
pdf Popis noviniek v Aktion.NEXT 3.1
pdf Aktion.NEXT – Pracovné cesty
pdf Aktion.NEXT – GDPR procesy