Nová verzia Aktion NEXT 3.0

14. 11. 2017
Na serveri technickej podpory eCare bola oficiálne uvoľnená nová verzia SW Aktion NEXT 3.0, ktorá obsahuje nový modul Stravovanie, modul Zápožičky/Predmety a podporuje pripojenie Wiegand snímačov k zariadeniu eXpander.

NOVÉ FUNKCIE

Modul Stravovania

Modul Stravovania je určený k riadeniu prevádzky v stravovacích zariadeniach. Systém zaisťuje distribúciu stravy medzi dodávateľom a stravníkom vrátane vyúčtovania. Umožňuje zostavenie jedálnička pre jednotlivé dni, a to aj s ohľadom na jednotlivé výdajné miesta. Identifikácia stravníka je možná pomocou zamestnaneckých kariet alebo odtlačku prsta.

Modul Zápožičky/Predmety

Nový modul umožňuje vydávanie a prehľadnú evidenciu zapožičaných predmetov, ako sú kľúče, rôzne pracovné nástroje, pracovné pomôcky a iné položky. Nájde uplatnenie vo výrobných prevádzkach, servisoch, skladoch alebo facility managementu. Každý predmet môže byť vybavený vlastným bezkontaktným identifikátorom (prívesok, karta, nálepka), zapožičanie/vrátenie je potom v systéme registrované pomocou lokálneho snímača.

eXpander – podpora Wiegand snímačov

Zariadenie eXpander teraz podporuje pripojenie 2 Wiegand snímačov. Nastavenie u už používaných zostane po aktualizácii systému ako doposiaľ– reléový modul (k dispozícii 2 relé pre alarmové udalosti), ale po novom je možné prepnúť na jednotku so snímačom (iba jedno relé pre alarmové udalosti a možnosť pripojenia 2 Wiegand snímača).

NA STIAHNUTIE

pdf Prehľad novinek a opráv v Aktion.NEXT 3.0
pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 3.0
pdf Aktion.NEXT – Stravovanie manuál
pdf Aktion.NEXT – Zápožičky manuál
pdf eXpander – užívateľský manuál