Konference Bezpečná škola 2017

26. 04. 2017
V mesiaci Máj vystúpime s prednáškou na Konferencii Bezpečná škola týkajúcou sa veľmi aktuálnej témy, a to zaistenie bezpečnosti detí a osôb v školských zariadeniach. Konferencia sa koná 25. mája 2017 od 9h v Národnej technickej knižnici, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice.

Predstavíme tu systém pre zaistenie vstupných miest do školských budov a súvisiacich objektov. Vďaka funkciám systému Aktion budete mať prehľad kto, kedy a kam vstúpil, so zaistením rýchleho zrušenia stratených alebo odcudzených identifikačných prvkov (bezkontaktných kariet a príveskov) a s možnosťou prepojenia na ďalšie systémy prevádzkované školou.

Systém Aktion ponúka elektronické riešenie s tabletovou, mobilnou a biometrickou čítačkou. Pomocou mobilnej aplikácie môžete sledovať prítomnosť detí v jednotlivých skupinách alebo triedach, prípadne otvoriť hlavný vchod alebo bránu. Systém spracováva dochádzku detí a pripravuje dáta pre výpočet nároku na školné a stravné. Výhodou je prehľadná databáza rodičov a blízkych osôb detí. Osoby sa môžu identifikovať PIN kódom, kartou alebo otlačkom prsta. Riešenie umožňuje zároveň evidovať dochádzku všetkým zamestnancom.

Viac o systéme Aktion pre materské školy, jasle a detské skupiny sa dozviete tu.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať tu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Tím EFG CZ