Nová verze Aktion NEXT 2.2 a CLOUD

28. 11. 2016
Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.2, ktorá obsahuje novú tabletovú aplikáciu, identifikáciu vstupným kódom na eSmartReader a tablete, možnosť identifikácie otlačkom v offline režime a novú agendu Monitor alarmov.

NOVÉ FUNKCIE

Tabletová aplikácia

Aplikácia v spojení s tabletom alebo smart telefónom funguje ako dochádzkový terminál, na ktorom zamestnanci zadávajú jednotlivé prerušenia pracovnej doby podobne ako aj na bežnom terminály. K identifikácií pracovníka je možné použiť 6 miestny Vstupný kód alebo NFC kartu.

Bezpečnostný otlačok

Bezpečnostný otlačok slúži k autorizácií osôb na snímačoch rady eSeries v offline režime.

Identifikácia vstupným kódom

Nová funkcia umožňuje identifikáciu osôb pomocou 6 miestneho vstupného kódu. Jedná sa o ďalší typ identifikátora u osôb, ktorý je možné použiť pri snímačoch eSmartReader a v tabletovej aplikácií.

Monitor alarmov

Nová agenda Monitor alarmov slúži pre upozornenie vzniknutej udalosti a pre vynútenie potvrdenie poplachovej udalosti užívateľom. Je možné potvrdzovať udalosti typu prienik, otvorené dvere, neplatná karta. Typy udalostí, ktoré sa majú potvrdzovať, sú konfigurovateľné.

NA STIAHNUTIE

pdf Podrobný přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 2.2
pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 2.2
pdf Návod pro Aktion.NEXT – tabletová aplikace
pdf Návod pro Aktion.CLOUD – tabletová aplikace
pdf Návod pro funkci bezpečnostní otisky
pdf Návod pro režim identifikace vstupním kódem
pdf Návod pro agendu Monitor alarmů