Novinky vo verzií Aktion NEXT 2.1 a CLOUD

21. 04. 2016
Na servery technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.1. medzi najväčšie novinky patrí podpora nového zariadenia eXpander, softwarový dochádzkový terminál, nastavenie zástupcov vedúcich, podmienená uzávierka dochádzky, žiadosti, nároky a obmedzenia v žiadostiach a novo podporovaný online bezdrôtový zámok spoločnosti SALTO SALLIS.

NOVÉ FUNKCIE

Podpora zariadenia eXpander a jeho ovládania v mAPP

V adresových bodoch je doplnená podpora nastavení ďalšieho zariadenia rady eSeries - integračný modul eXpander (označení EX-1). Zariadenie eXpander je určené pre rozšírenie funkcionality prístupových systémov o ďalšie možnosti v oblasti hlásení alarmových stavov alebo ovládaní externých zariadení (snímače, dvere, brány, apod.).

„Softwarový" dochádzkový terminál

Tenký WEB klient Aktion.NEXT bol doplnený o funkciu dochádzkového terminálu. Terminál je obsluhou aj východiskovým nastavením ovládacích tlačidiel zhodný s mobilným klientom. Funkcia je dostupná aj v Aktion CLOUD verzií.

Nastavenie zástupcov vedúcich

Nová funkcia umožňuje nastaviť zastupujúcu osobu na dobu neprítomnosti vedúceho pracovníka. Zástupca má rovnaké práva na editovanie a uzavretie dochádzkových dát ako vedúci.

Podmienená uzávierka dochádzky

Novinka eliminujúca možnú chybu vedúceho pri uzávierkach, umožňuje nastaviť, ktoré parametre kontroly výpočtu dochádzky sú dôležité pre uzávierku. 

Žiadosti, nároky a obmedzenia v žiadostiach 

Nová funkcia umožňuje pri mzdovej zložke nastaviť tzv. nárok na čerpanie (dovolenka, home office, sick day, atď.).

Nápoveda pre mzdové zložky

V konfigurácií mzdových zložiek je dopnená nová funkcia tzv. „interaktívne nápovedi“. Do poľa „Nápoveda“ je možné doplniť užívateľský text.

NA STIAHNUTIE

pdf Podrobný přehled novinek ve verzi 2.1
pdf Návod pro nastavení zástupců vedoucích
pdf Návod pro nastavení nároků a žádostí
pdf Návod pro vytvoření nápovědy ke mzdovým složkám
pdf Návod pro vložení odkazů do Web klienta pro aplikace třetích stran
pdf Návod pro Aktion.Connector verze 3.1
pdf Návod pra nastavení Sallis