Nová verzia Aktion.NEXT 2.0

12. 11. 2015
Na serveri technickej podpory Assist@nt bola uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.0. Medzi najväčšie novinky patrí podpora nových zariadení rady eSeries, rozšírenie komunikačného serveru o lokálnu SQL databázu, možnosť lokalizácie dochádzkových záznamov a ukladanie identifikačných kariet v hexadecimálnom tvare. K spusteniu je potrebný Microsoft.NET Framework verzie 4.5.1 a vyšší!

S verziou 2.0 začína podpora nových zariadení radu eSeries (eSmartReader, eReader, eBox, eRelay). Všetky informácie ohľadom týchto produktov nájdete na serveri technickej podpory v sekcií Návody a manuály – eSeries (po prihlásení).


V oblasti dochádzky bola doplnená možnosť lokalizácie záznamov. Teraz možno prekladať názvy mzdových zložiek, modelov pracovných dôb, zmien, dochádzkových predpisov, šablón kalendárov a to novo v štyroch jazykových mutáciách - slovenčine, češtine, angličtine, nemčine (novinka). Viac informácií nájdete v užívateľskom manuáli.
Agenda Hromadný plán zmien poskytuje nové možnosti. Pribudol stĺpec Pomer fondu, ktorý vyjadruje rozdiel medzi fondom podľa plánu a zákonným fondom (podľa pracovnej zmluvy). Dáta možno teraz filtrovať podľa zmeny či akcie (Výberový filter). Užívateľ si môže ďalej nastaviť individuálne sumy - možnosť sčítať všetko alebo len dni s akciami / bez akcií. Jednotlivé sumy môžu byť v definovanom poradí a farebne odlíšené. Počas samotného plánovania sú strážené dochádzkové parametre podľa platného Zákonníka práce (nepretržitý odpočinok medzi zmenami a nepretržitý odpočinok v týždni). Viac informácií nájdete v aktualizovanom užívateľskom manuále.
Ďalej došlo k úprave interných čísel identifikačných kariet. Identifikátory sú teraz ukladané v hexadecimálnom tvare (parameter Interné číslo dlhé)! Typ Desfire sa teraz neskracuje, ako tomu bolo doteraz. V prípade, že Vaša spoločnosť disponuje identifikačnými kartami typu Desfire a máte v pláne rozšíriť systém o produkty radu eSeries, je nutné tieto karty znova zadať! Viac informácií nájdete v užívateľskom manuále.Pri komunikačnom serveri bol vylepšený výkon použitím plnohodnotné lokálnej SQL databázy, ktorá uchováva komunikačné dáta a vylepšuje komunikáciu medzi HW a správcom zariadení. Databázu je nutné pri inštalácii vytvoriť (inštalátor sám ponúkne potrebné kroky). Zároveň skončila podpora Windows XP a Windows Server 2003, dôvodom je prechod na Microsoft .NET Framework verzia 4.5.1 - viac informácií o prechode z verzie 1.10.2 na verziu 2.0 nájdete tu. Odporúčame tento dokument preštudovať ešte pred samotnou inštaláciou!Upravené boli minimálne požiadavky pre inštaláciu SW Aktion.NEXT. Ich výpočet nájdete tu.

Zmenila sa technológia skenovania otlačkov prstov kvôli zariadeniam rady Eseries. Preto pri existujúcich biometrických systémov je nutné v prípade rozšírenia o nové produkty preskenovať otlačky!

Aktion.Cloud bol kompletne prerobený. Úvodná obrazovka obsahuje informácie o komunikáciu s HW, zadávanie otlačkov prstov možno teraz vykonať priamo v aplikácii u osôb, osoba sa prihlasuje na základe hesla a pod. Všetky informácie ohľadne nového Cloudu nájdete v užívateľskom manuále.Z dôvodu prehľadnosti a jednotnosti systémov bola graficky oddelená cloudové a serverová webová aplikácia. Cloud je teraz orientovaný do zeleno čiernej farby, zatiaľ čo klasický webový klient do červeno čiernej.Rozšírená bola aj mobilné aplikácie o prepojenie s Cloudom. Teraz existujú dva varianty, ktoré sú tiež vizuálne rozdelené. Klasický mobilný klient k aplikácii Aktion.NEXT zostal v červenej farbe a jednotlivé funkcie zostali zachované. Cloudová mobilná aplikácia je teraz vo farbe zelenej a konfigurovať sa dá priamo z webovej aplikácie Aktion.CLOUD. Sprevádzkovanie je oproti serverovej verzii oveľa ľahšie. Viac informácií nájdete v užívateľskom manuále.
Úpravy a vylepšenia funkcionality

 • Nemecká lokalizácia (aplikácie, záznamy)
 • Možnosť použitia @User a @Person vo filtroch pre nahradenie aktuálne prihláseného užívateľa alebo osoby (filtrovanie záznamov, ktoré zmenil aktuálne prihlásený užívateľ, filtrovanie pracovných jednotiek, kde aktuálne prihlásená osoba je vedúcim, apod.)
 • Doplnenie návštevných osôb a vozidiel do centra akcií
 • Podpora externého antipassbacku
 • Pri mazaní užívateľského stĺpca sa tento stĺpec zmaže aj z histórie
 • Možnosti tlače priechodov v dochádzkových zostavách
 • Import / Export - odosielanie informačných emailov po spracovaní definície
 • Konfigurácia - kontrola duplicitné adresy u adresového bodu
 • Typ návštevy - u prístupu je dostupná iba možnosť Vlastné
 • Typ návštevy - možnosť vytlačenia tlačovej zostavy pri založení návštevy podľa rôznych kritérií
 • Plánované poldenný akcie pre model Manager
 • Nový spôsob počítania sviatkov - "Sviatok dorovnáva záporné saldo"
 • Úprava počítanie zákonného fondu v Hromadnom pláne zmien
 • Úprava počítanie prestávok
 • Možnosť počítanie ospravedlnených hodnôt nad fond pracovnej doby
 • Príplatky - rozdelenie cez polnoc - možnosť zachovať príslušnosť ku dňu podľa zápočtu
 • Plánovanie udalostí - schvaľované zložky nie sú automaticky schválené
 • Zavedená systémová zložka Zákonný fond (denné)
 • Webový klient - možnosť schvaľovanie plánovaných akcií
 • Hlásenie o nedostatočných právach pri aktivácii / deaktivácii prítomnosti / prístupu
 • AXT500 - vlastnosť Nahrávať mena (získavanie mená online po prechode)
 • Ukladanie layoutov zoznamových obrazoviek
 • Generovanie prerušenia berie do úvahy započítaní dňa, započítaní dňa podľa fondu a odpracovaných aj pre súčtové zložky

Opravy

 • Kontrola pri ukladaní adresového bodu AXT, ak nie je linka využívaná už pri inom aktívnom AXT termináli
 • Oprava prístupových kalendárov S1
 • Určenie dátumu započítaní pre celodenné akciu a sviatok pri nočnej do dňa konca
 • Oprava generovanie poldní zo žiadosti v kombinácii s ďalšími priechodmi
 • Doplnenie žiadosti do exportného súboru dát
 • Oprava ukladanie objektov, kde sú činnosti s dokumentmi
 • Webový klient - oprava správania Viditeľný pre všetkých
 • Oprava stráženie prestávok medzi zmenami
 • Oprava počítanie celodennej akcie pri generovaní na priemerný fond a podľa započítaní dňa na vyhovujúce dni bez zmeny
 • Externé stĺpce - oprava ukladaní
 • AXT - oprava hlásení pri editácii adresového bodu
 • Oprava ručné celkovej aktualizácie na KMC linke
 • Oprava určenia DatumDo pri zadávaní viac dennej plánovanej akcie pomocou dialógu v Pláne zmien
 • Oprava exportu do súboru DBF
 • Oprava vlastného formátu u APR, maska ​​môže byť 2-30 znakov, oprava vyhodnotenie vlastné masky pre APR
 • Oprava vyhodnotenie pluginu pre mesačné hodnoty ak končí pracovný pomer 1. v mesiaci
 • Oprava počítanie maximálneho denného salda pokiaľ je v rušené časti interval od zložky so schválenou hodnotou (zložka sa nesmie skrátiť)
 • Oprava zaokrúhľovania (model - zaokrúhlenie prerušenie už nemá vplyv na prvý a posledný priechod)
 • Oprava výpočtu - delenie cez polnoc a koniec intervalu so zaokrúhlením na polnoc
 • Oprava odpočtu z Odpracované pri zaokrúhlení smerom nadol u krátiace intervalov
 • Oprava masky pre editáciu dní
 • Oprava počítanie pol dňa na konci zo žiadosti
 • Oprava výpočtu rozdelenia cez polnoc pri dvoch spojených zmenách
 • Oprava layoutov nastavenie mzdovej zložky
 • Oprava výberu buniek v plánoch zmien
 • Oprava počítanie zložky Práca nadčas pri prekročení limitu

Na stiahnutie

Novinky ve verzi 2.0