Nová verzia Aktion NEXT 2.3

19. 07. 2017
Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia softvéru Aktion.NEXT 2.3, ktorá obsahuje novú agendu Výnimka módu otvárania, opravy a vylepšenia modulu Workflow, rozšírenie funkcie Hromadná zmena o čiastočné pridanie/odobranie prístupu a blokácia uzávierky pri prekročení/nedosiahnutí hodnoty súčtovej zložky.

NOVÉ FUNKCIE

Výnimka módu otvárania

Nová agenda Výnimka módu otvárania slúži pre stanovenie iného módu, ako je definovaný v agende Módy otvárania. Definuje sa pre konkrétny dátum, rozsah obdobia či opakujúce sa udalosti. Výnimka je nadradená módu otvárania, módu prístupu a je vhodná pre nastavenie prístupu pri celozávodnej dovolenke alebo dňa otvorených dverí.

Workflow

V plánovaní a žiadostiach boli doplnené funkcie ako možnosť požiadať o mzdovú zložku Max. denné saldo, rozdelenie jednej viacdennej žiadosti na dve, upravenie žiadosti schvaľovateľom vr. zmeny schvaľovateľa, radenie mzdových zložiek a určenie predvolenej pre plánovanie, zobrazenie kalendára kolegov i kalendára podriadených priamo v agende Žiadosti (predtým len v agende Môj plán a žiadosti).

Hromadná zmena (čiastočná)

Funkcia hromadná zmena bola rozšírená o možnosť čiastočne zmeniť prístup u osôb, vozidiel, organizačnej štruktúry a typov návštev. Môžete pridať/odobrať prístup na konkrétny snímač či terminál so zachovaním súčasného prístupu.

Blokácia uzávierky

Blokovanie uzávierky dochádzky pri prekročení/nedosiahnutí hodnoty súčtovej zložky (saldo, nadčas, zostatky).

KE STAŽENÍ

pdf Podrobný přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 2.3
pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 2.3
pdf Návod pro Aktion.NEXT – hromadná změna

 string