Nová verzia Aktion.NEXT 2.2.1

23. 03. 2017
Na serveri technickej podpory eCare bola dnešným dňom uvoľnená nová verzia SW Aktion.NEXT 2.2.1, ktorá prináša niekoľko opráv a vylepšení, ako softwarových, tak hardwarových funkcií. Optimalizovaná bola predovšetkým práca s agendou návštevy, výpočty dochádzky a firmware pre zariadenia Aktion eSeries.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

pdf Podrobný prehľad noviniek a opráv v Aktion.NEXT 2.2.1

 string